22 Tammoez 5780 | 14 juli 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Computer en Kabbala [en de TorahCode]

In de jaren negentig vorige eeuw zijn er vele vragen over Kabbala geweest in het kielzog van Madonna’s bekering. Bestaat er eigenlijk wel een specifiek Joodse mystiek of is het een algemeen fenomeen? Mystiek is een algemeen religieus streven, dat niet duidelijk gebonden is aan een specifieke religie. Het mystieke streven is voor vele mensen een herkenbare geesteshouding. Niettemin bestaat er wel degelijk een duidelijk Joodse invalshoek en dus ook een Joodse mystiek. Joodse mystiek...

Uitgelicht dossier
Misjkan en Bejt Hamiqdasj [Tabernakel en de Tempel]
Hoewel de Misjkan [de Tabernakel] een – diras arai – een tijdelijke woning voor Hasjem was, was alles binnen de muren van de Misjkan Heilig, omdat Hasjem daar was. De Bejt Hamiqdasj [Tempel] is door Sjlomo Hamelech gebouwd. De reden is volgens de Zohar omdat hij de 15e generatie na...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Mattot - Masej
Aanvangstijd:
17 jul: 20:15 uur
Eindtijd:
18 jul: 22:53 uur
Jom Hazikaron

14 juli 1683:
113 joden van Brod (Bohemen) werden vermoord door de christenbevolking. Het Oostenrijkse leger dat hier was gelegerd om de Turken te bestrijden was van de moordpartij getuigen.

14 juli 1919:
Pogrom o.l.v. Sokolovtsy in Davidka kostte 3 joden het leven.

14 juli 1941:
2300 joden werden in Riga door de SS en Letlandse hulppolitie vermoord.

14 juli 1942:
Verscheidenen duizenden joden uit Smolensk (ook kinderen) werden in de bossen door de SS in vergassingsvoertuigen vermoord.

988 joden werden uit Wenen naar concentratiekamp Theresienstadt weggevoerd.

1000 joden van Theresienstadt bestemming Minsk. Op 10 kilometer voor Minsk moesten de gedeporteeerden de trein verlaten. Ze werden met vrachtwagens naar het nabijgelegen bos gebracht en daar door de SS doodgeschoten. Hun lichamen werden in massagraven geworpen. 35 mannen werden als werkkracht geselecteerd. Twee daarvan zouden in leven blijven en bij de partizanen aansluiten.

5000 joden werden dodelijk slachtoffer van een “Aktion”door de SS uitgevoerd met Oekrainse hulpkrachten. Dit gebeurde in Rowno.

14 juli 1944:
60 joden uit Tallin (Estland) die behulpzaam zijn geweest bij het herstel van een vliegveld werden in een nabije bos doodgeschoten.

Pasoek
BT Ta'aniet 7a
De regen valt als voor de rechtvaardige als voor de misdadiger. De wederopstanding van de doden is alleen voor de rechtvaardige.
Informatie
Artikelen: 1.312
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 512
Deze maand: 5.301
Dit jaar: 147.558
Totaal: 3.471.074
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.