25 Aw 5780 | 15 augustus 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Gioer, Joods worden

Fotocredits: Evan Goldenberg Wij vormen geen ras maar zijn voornamelijk een volksgemeenschap. Wij zijn er wonderwel in geslaagd onze identiteit tussen 70 n.d.g.j. - toen de Tempel verwoest werd - en nu in het postmoderne Israël te behouden. Dankzij onze religie en traditie en ondanks alle pogroms. Iemand is Joods als hij een Joodse moeder heeft. Je kan ook Joods worden. Dat kost tijd en intensieve studie: weten, praktiseren en accultureren. Wij kennen geen missie. Maar het...

Uitgelicht dossier
Arabische Liga
De Arabische Liga is in 1945 opgericht met als doel het verstevigen van de onderlinge relatie en om het gemeenschappelijke goed te dienen van alle Arabische landen. Er zijn 22 Arabische landen aan de Liga verbonden. Het hoofdkwartier van de Arabische Liga is gevestigd in Caïro, Egypte.
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Aanvangstijd:
Eindtijd:
Jom Hazikaron

15 augustus 1940:
Presentatie “Madagascar Plan” van Adolf Eichmann. Men ging er van uit een verdrag met Frankrijk te kunnen sluiten om de Franse koloniën voor de kust van Afrika in de Indische Oceaan te eigenen en daar de Europese joden te verbannen.

15 augustus 1942:
1500 joden van Torysk werden door de SS vermoord. 2350 joden van Mir (Wit Rusland) werden door de SS vermoord. 150 joden wisten te vluchten.

3500 inwoners van het getto van Gostynin (PL) werden naar vernietigingskamp Chelmno gestuurd en daar door de SS vermoord. 1000 joden – waarvan 700 kinderen – werden naar Auschwitz gevoerd. Ze kwamen van kamp Tenje in Kroatië.

3500 joden van het getto van Lask werden in een kerk net buiten het stadje ondergebracht. Na een aantal dagen – onder erbarmelijke omstandigheden – werden 2700 van hen naar Chelmno gestuurd en de rest (800 geschoolde arbeiders) werd naar overgebracht naar het getto van Lodz.

1000 joden van kamp Mechelen naar Auschwitz. Onder hen 172 kinderen tot 16 jaar. Slechts drie kinderen zouden de bevrijding overleven.

Pasoek
Bereesjiet Rabba 1
Torah was bij God, toen Hij de wereld creëerde, zoals een plan bij een architect is wanneer hij een gebouw opricht.
Informatie
Artikelen: 1.318
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 1
Deze maand: 5.255
Dit jaar: 162.640
Totaal: 3.486.156
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.