20 Adar 5781 | 04 maart 2021
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Kregen de aanbidders van het gouden kalf een eerlijk proces?

“ Ga naar beneden, want jouw volk, dat jij uit Egypte hebt gebracht, is snel afgeweken van de weg die Ik ze geboden heb en zij hebben zich een gesmolten kalf gemaakt ” ( 32:7-8 ). Sjemot/Exodus 32:27-28 : “ Mosje ging in de poort van de legerplaats staan en zei: ‘Wie is er voor G’d? Die kome tot mij!’. Al de Levieten verzamelden zich bij Mosje en Mosje zei tegen hen: ‘Zo zei G’d: ‘Ieder gordde zijn zwaard aan zijn heup en ga heen en...

Uitgelicht dossier
Arabische Liga
De Arabische Liga is in 1945 opgericht met als doel het verstevigen van de onderlinge relatie en om het gemeenschappelijke goed te dienen van alle Arabische landen. Er zijn 22 Arabische landen aan de Liga verbonden. Het hoofdkwartier van de Arabische Liga is gevestigd in Caïro, Egypte.
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Kie Tisa
Aanvangstijd:
05 mrt: 18:05 uur
Eindtijd:
06 mrt: 19:12 uur
Jom Hazikaron

4 maart 1649:
Na de keuze in1648 van een nieuwe Poolse koning, Johan II Casimir (1648-1668), waarbij de kozakkenaanvoerder Bogdan Chmelnitski een doorslaggevende stem had gehad, waren zijn kozakkenhorden teruggekeerd naar de Oekraine waar zij hun tegen joden gerichte moordpartijen voortzetten. In de stad Ostrog in de huidige Oekraïense oblast Chmelnitskij, brachten zij tenminste 600 joden om het leven.

4 maart 1942:
De laatste 400 joodse inwoners van Donesk (Oekraïne) werden door de SS vermoord. 3000 joodse inwoners van de toen Poolse stad Baranowicze en omgeving werden door de nazi’s om het leven gebracht.

4 maart 1943:
Van het doorgangskamp Drancy bij Parijs vertrok een transport van 1003 joodse mannen en vrouwen naar het concentratiekamp Majdanek in Polen. 905 van hen werden bij aankomst vergast. Bij de bevrijding van het kamp door het Russische legen in januari 1945 zouden van dit transport nog slechts 3 mannen in leven in zijn.

Pasoek
Misjna Pirke Avot 2:4a
Doe Zijn wil als jouw wil, opdat Hij jouw wil zal doen als Zijn wil. Zie af van jouw wil tegenover Zijn wil, opdat Hij anderen van hun wil doet afzien tegenover jouw wil
Informatie
Artikelen: 1.357
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 182
Deze maand: 1.029
Dit jaar: 24.863
Totaal: 3.576.281
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.