29 Niesan 5781 | 11 april 2021
Mededelingen
Kosjere Pesach

Klik op de afbeelding om het beter te kunnen bekijken

Moasis Sjabbes 27 maart ingaande Sjabbat begint één van de belangrijkste feestdagen binnen het Jodendom. Dan begint de Sederavond voor Pesach. Acht dagen eten wij matses en ander voedsel waar geen chamets [gist] in verwerkt is. Asjkenazische Joden onthouden zich ook van voedsel wat onder 'kitnijot' [peulvruchten] valt. Kitnijot zijn granen en peulvruchten zoals rijst, maïs, soja bonen, bonen, erwten, linzen, mosterd, sesamzaad en maanzaad.

Tijdens de tussendagen - chol hamo'ed Pesach - gaan de meeste gezinnen dagjes uit. Het is dus een echte vakantieperiode onder familie en vrienden. Vervolgens wordt Pesach afgesloten vanaf vrijdagavond 2 april tot zondagavond 4 april. 
Na zonsondergang tweede Pesach, wordt er tot Sjavoe'ot omer geteld [details volgt na Pesach]. Je kan met ons meetellen via deze link. Omer moet je na zonsondergang tellen.

Voorts kun je alles over Pesach lezen in dossier Pesach, maar niet onbelangrijk in het kader van Pesach is het Messiaans Proces naar de uiteindelijke verlossing onderwezen door Rav Kessin sjlit"a aan de hand van de leer van de RaMCHaL.

Namens de redactie wensen wij iedereen kosjere Pesach toe.

Afbeelding:
Foto: Niek Stam
Tekst: Jodendom-online en
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Religieus leven tijdens de Sjoa

Met Jom HaSjoa (8 april) nog vers in het geheugen en 17 Tammoez (27 juni) en Tisja be’Aw (18 juli), de nationale rouwdag om het verlies van beide Tempels, in het verschiet, gaan onze gedachten onwillekeurig terug naar de grote Ramp die het Jodendom in Europa is overkomen. Rabbi Efraïm Oshry schrijft in zijn ‘Responsa from the Holocaust’ hoe vernederd de Joden zich in het ghetto van Kovno (Kaunas) voelden toen de Rabbijnen op last van de Duitsers voorschreven, dat...

Uitgelicht dossier
Media_Halacha en Ethiek
Halacha ['het pad' of 'de manier van lopen/gaan'] is de Joodse Wet gebaseerd op de Tora en rabbinale wetgeving. Het is tevens de grens tussen het Jodendom en alles wat er buiten valt. Ook de Joodse ethiek, ook wel moessar genoemd, wordt hier besproken ondersteunt met mp3 of video. Eveneens...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Tazria - Metsora
Aanvangstijd:
16 apr: 19:15 uur
Eindtijd:
17 apr: 21:28 uur
Jom Hazikaron

11 april 1649:
Een groot auto-da-fe in Mexico Stad. 109 onder dwang gedoopte joden stonden terecht voor het praktizeren van het jodendom. 75 verdachten werden in effigie, 13 anderen in persona verbrand; deze laatsten nadat ze eerst door wurging om het leven waren gebracht. Tomas Trevino die ondanks hij weigerde berouw te tonen, overleefde deze ramp.

11 april 1941:
Subotica in het voormalige Joegoslavische gebied Vojvodina werd door de Hongaarse fascisten bezet. een aantal jonge joden bood verzet; ongeveer 240 joden van hen werden door de Hongaren vermoord.

11 april 1942:
250 joden werden buiten het getto van Zablotow opgepakt en met onbekende bestemming weggevoerd. Op Sederavond (avond voor Pesach) riepen de nazi's de joodse inwoners van Zamosc op het marktplein bijeen. enkele honderden joden werden ter plaatse doodgeschoten, 3000 anderen werden weggevoerd naar het vernietigingskamp Belzec waar ze allen doorkomen.

11 april 1945:
In Randegg (Oostenrijk) werden 100 joodse mannen, vrouwen en kinderen van Hongaarse afkomst gedood.

Pasoek
Pesachiem 50b
Je moet zonder zuivere bedoeling de Tora leren en de Mitswot in praktijk brengen.Dit zal jou aanzetten de Tora met zuivere bedoelingen te leren en de Mitswot in praktijk te brengen.
Informatie
Artikelen: 1.360
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 102
Deze maand: 3.049
Dit jaar: 39.743
Totaal: 3.591.161
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.