22 Aw 5782 | 19 augustus 2022
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajjigasj / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 44:18-47:27 | door: Devorah

Het geheim van Jochewed's (Mosjes moeder) geboorte
Vs. 46:15 vertelt ons over de 33 nakomelingen van Leah. Wanneer we tellen komen wij uit op 32. Wie is de 33e?
De 33e was Mosjes moeder Jochewed. Zij werd 2238 jaar na de Schepping geboren op het moment dat Ja'aqov en zijn familie (70 personen) precies tussen de muren van de poort van de stad binnenkwamen. Ondanks dat Jochewed in Egypte is geboren (
Bamidbar 26:59), is zij verwekt in Kena'an. Ibn Ezra heeft moeite met de stelling dat Jochewed de 33e afstammeling is, omdat zij dan 130 jaar oud zou moeten zijn toen zij Mosje kreeg (Rasji op Sjmot/Ex. 2:1), omdat de Tora niet over dit wonder praat, maar wel die van Sara, terwijl Sara - tav Jochewed - "slechts" 90 jaar was toen zij Jitschak ontving. Daarom is Ibn Ezra van mening dat de 33e persoon Ja'aqov zelf is, die in de telling meegenomen is. RaMbaN is daar niet mee eens. Ook al is Jochewed niet tussen de muren van de poort geboren zou zijn, dan blijft de geboorte van Mosje een wonder omdat haar vader Levi 43 was toen hij in Egypte ging wonen. Mosje, zijn kleinzoon, werd 130 jaar later geboren. Dus als Jochewed niet bij binnenkomst van de stad is geboren, maar veel later (zeg 57 jaar later), dan zou Levi 100 geweest zijn en Jochewed 73 toen zij Mosje ontving. Beide zijn dus wonderlijke gebeurtenissen. RaMBaN leert tevens het verschil uit tussen de verborgen en openlijke wonderen. Men moet van doordrongen zijn dat álles een wonder is, omdat niets of niemand zonder Hasjem in staat is te functioneren. Alle wonderen waaraan wij gewend zijn, noemen wij "normaal" of "natuurlijk" en dat beschouwen wij niet als een manifestatie van Hasjems regisserende hand. Ondertussen geeft Hasjem de voorkeur dat wij aan de manifestatie wennen zodat wij het als normaal beschouwen. Dus de voorspoed van de aartsvaders of zelfs de vruchtbaarheid van vrouwen zoals Jochewed tonen niet duidelijk Hasjems interventie. Dat zijn de verborgen wonderen waardoor de Tora ze niet als een wonder beschrijft. De wonderen die door de Tora worden besproken zijn door de een profeet voorspeld (zoals de vruchtbaarheid van Sara) of het zijn wonderen die haaks op de "normale" manifestaties van Hasjems hand staan, zoals dat de engelen Sara's vruchtbaarheid aankondigden en het splijten van de Rietzee. Waarom Hasjem de ene wonder verborgen houdt en de ander openlijk in de Tora bespreek is G'ddelijke Wijsheid.

Voordat we met de volgende parasja verder gaan, wil ik vermelden dat Ja'aqov met zeventig familieleden in Mitsrajiem ging wonen, terwijl het lijkt als of we er een missen wanneer wij 46:15 ev lezen.

*Leah met 32 nakomelingen
*Zilpah met 16 nakomelingen
*Rachels 11 nakomelingen en
*Bilhah met 7 nakomelingen
*Jochewed kwam onder weg te wereld: 1
*Joseef en zijn zonen Efrajiem en Menasjeh wachtten hen in Mitrajiem op: 3

Ibn Ezra gaat uit van vers 15 ev. van hfst 46 en rekent Ja'aqov zelf als de 70e.
Nog een gedachte gang is nav
vers 4 waarin staat: ...'anochie 'ered 'imcha mitsrajiem...Ik zal met jou afdalen naar Egypte.... Hierdoor kan G'ds Sjechinah als de 70e gerekend worden.

pagina 9 / 9 [1]      «      5   |   6   |   7   |   8   |   9   
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.