22 Aw 5782 | 19 augustus 2022
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajjigasj / Haftara Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Jechezkel 37:15-28
De toekomstige vereniging van Bnei Jisraël

Jechezkel [Ezechiël] houdt symbolisch twee stukken hout samen vast. Het ene stuk hout vertegenwoordigt de noordelijke stammen van Joseef met de noordelijke stammen van Efraïm, terwijl het andere stuk hout de zuidelijke stammen van Jehoeda (met Binjamin) vertegenwoordigt.  Zoals deze twee stukken hout in de handen van de profeet verenigd worden tot één stuk, zo zal in de toekomst, zegt Hasjem, Israël weer verenigd worden tot één volk in hun land, waar zij weer zullen geregeerd worden door één Joodse Koning. Zij zullen er veilig wonen tot in alle eeuwigheid, met de Sjechina in hun midden, geëerbiedigd door de volken, die Hasjem zullen erkennen.

Het verband tussen de Haftara en de Parasja
Na de dood van Koning Sjlomo werd het Land Israël in tweeën gesplitst: het zuidelijke koninkrijk Jehoeda (met de stam Benjamin) en het noordelijke koninkrijk Israël, waar de tien stammen woonden, die spoedig verloren zouden gaan. Daar de eerste koning van het Koninkrijk Israël van de stam Efraïm afkomstig was, noemt de Profeet dit het Koninkrijk Efraïm. In Parasjat Wajjigasj worden de broeders onder leiding van Jehoeda weer verenigd met Joseef en zijn zonen (Menasje en Efraïm). Jechezkels profetie voorspelt ons dat zoals de broeders zich in de parasja verenigden, zo zullen de Joden zich in de toekomst opnieuw, tot een perfecte eenheid verenigen. De eerste Masjiach die zal komen, zal zijn van de stam van Joseef. De tweede Masjiach die zal komen, zal zijn van de stam van Jehoeda. Hij zal een afstammeling zijn van Koning David.

De les
Vandaag is het Joodse volk meer dan ooit verdeeld. Tientallen Chassidische groeperingen (ieder met hun eigen Rebbe), Mitnagdiem, Charediem, Moderne Orthodoxen, Reform, Liberaal, Traditioneel, Ongelovige Joden, antisemitische Joden... Het wordt tijd dat wij weer een eenheid vormen. Er bestaat geen groter gevaar voor het Joodse volk dan het gevaar van binnenuit, dat ontstaat door die verdeeldheid. Op de Seder-avond leren wij dat alle vier de zonen tot hetzelfde volk behoren. Wanneer wij de rest van het jaar dat ook zo voelen en die eenheid nastreven, dan zal misschien Hasjem ons daarbij helpen en zegenen met vrede en eenheid.

Bron: Joods Leven

 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.