14 Chesjwan 5782 | 20 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajechi / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 47:28-50:26 | door: Devorah en Joel Nesanel
Zegen van Ja’aqov voor Binjamin
De nazaten van Binjamin waren net zo overschrokken als een wolf. Ja’aqov voorzag dat de eerste koing van Jisrael – Sja’oel – de Moabieten, Edomieten en de Filistijnen versloeg. En overal waartoe hij wendde bracht hij verderf aan (1 Sam. 14:47; Tanchoema).
De ochtend verwijst naar het begin – de bloei en shcittering – van Israël en de avond naar Babel. Mordechaj en Ester – Benjaminieten – verdeelden de buit van Haman: zie het huis van Haman heb Ik gegeven (Ester 8:7). Onklos vertaalt dit met de buit (het aandeel) van de priesters aan de heiligdommen, de offergaven die gebracht werden in de Bejt Hamiqdasj in Jeroesjalajiem, gebied van Binjamin behoorde.

49:28...sjnejm 'asar... 12.... De Tora benadrukt wat er in 35;22 duidelijk gezegd is, dat Ja'aqov 12 zonen had. Dit ondanks de stam van Joseef opgesplitst is in Efrajiem en Menasjèh. De achterliggende gedachte is niet dat de 12 zomaar door de broches van Ja'aqov betekenis hebben, waarin Menasjèh en Efrajiem niet apart meegeteld worden, maar dat er áltijd 12 stammen zijn geweest. Wanneer Levi meegeteld werd, dan werden Menasjèh en Efrajiem gecombineerd in de stam van Joseef. Wanneer Levi niet werd meegeteld (denk aan de verdeling van het Erets Jisrael waaraan kohaniem en levieten geen deel aan mogen hebben door hun taken in de Misjkan en Bejt Hamiqdasj. Zij mogen geen eigen territorium hebben dan de aangewezen 48 steden), dan werden Menasjèh en Efrajiem wèl apart genoemd. Op de borstplaat van de Kohen Hagadol werden de Menasjèh en Efrajiem geteld als één stam.

pagina 13 / 14 [1]      «      10   |   11   |   12   |   13   |   14      »      [14]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.