14 Chesjwan 5782 | 20 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajechi / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 47:28-50:26 | door: Devorah en Joel Nesanel

Het teken van verlossing
Joseef vertelde zijn broers dat Ja'aqov hem in vertrouwen had verteld dat op en punt des tijds (hij zei niet wanneer) een verlosser zal komen die de Joodse slaven uit Mitsrajiem zal bevrijden. Hij zou dan zeggen dat Hasjem ...
paqod paqadtie ... Ik heb jou inderdaad herinnerd ... (Sjemot 3:16), zoals Joseef nu zijn broers het volgende beloofde: ... we'elokiem paqod jifqod 'etchem... en G'd zal jullie zeker herinneren... (Vs. 50:24; Mizrachi).
De komende tijd wanneer het lijken alsof G'd Zijn volk is "vergeten", dan zal Hij Zijn Aanwezigheid kenbaar maken, alsof Hij hen nogmaals herinnerd. Deze "wachtwoord" is aan de leiders van het volk doorgegeven en toen Mosje kwam en deze woorden verklaarden, wisten zij dat hij inderdaad in G'ds Naam sprak.

Ondertussen kun jij je afvragen of het voor bedriegers het ook niet mogelijk was om deze woorden te gebruiken om het volk te kunnen misleiden. Echter het feit is dat profetische woorden alle logica overstijgt. Daarom was het alleen, en dan ook alleen Mosje die deze woorden gebruikt heeft. Het volk wist dit en geloofde.

pagina 14 / 14 [1]      «      10   |   11   |   12   |   13   |   14   
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.