14 Chesjwan 5782 | 20 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajechi / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 47:28-50:26 | door: Devorah en Joel Nesanel
Zegen van Ja’aqov voor Zevoeloen en Issachar
Zevoeloen wordt – ondanks hij jonger is – eerder dan Issachar genoemd omdat Issachar dankzij de vruchten van de handel van Zevoeloen als een charedie in tenten kon leven.
Sforno zegt dat iemand geen charedie kan zijn zonder materiële hup. Vandaar dat de Levieten en de Kohaniem dankzij gaven zich aan Torastudie en dienst konden wijden.
Zevoeloen zal in Galilea neerstrijken tussen de Kinereth en de Middellandse Zee.

Issachar wordt als een sterke gebeende ezel gezien. De rabbinale intepretatie is Issachars spirituele rol als drager van het juk van de Tora en landbouwer van de spirituele schatten van de mensen…
rovets bejn hamisjpatiem… liggend tussen de omheiningen… als een ezel die de Tora dag en nacht lernt zonder rust, maar spiritueel tot rust komt (Shaarei Aharon) … wajehi lemas- ‘oved… en werd tot een belasting dienende… Issachar werd een diendende onder zijn volk mbt Halachische beslissingen en het onderwijzen van kalenderbepalingen, zoals geschreven in 1 Kron. 12:32. Tweehonderd hoofden van het Sanhedrin heeft Issachar voortgebracht.

pagina 7 / 14 [1]      «      5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [14]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.