14 Chesjwan 5782 | 20 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajechi / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 47:28-50:26 | door: Devorah en Joel Nesanel
Zegen van Ja’aqov voor Dan
Ja’aqov voorzag richter Simson. Dan’s nazaar die in zijn eentje de Filistijnen versloeg. …
dan jadren ‘ammo… Dan zal wraak nemen voor zijn volk… Ook bracht hij ke’achad – eenheid – tussen zijn volk. Zoals Dawied hamelech de meest voorname uit de stam van Jehoedah was, zo was Simson van de stam Dan (Rasji).

vs. 17
nochasj ‘alej-derech… als een slang op de weg… Zowel Rasji als RaMBaN zien dit als een verwijzing naar Simson die als een guerilla-krijger oorlog tegen de Filistijnen ondernam. Hij versloeg onverwacht toe (Richteren 16:29). R'Hirsch zegt ook da Sinsom de slang is – zoals Jehoedah de leeuw en Issachar een krachtige ezel is – omdat een slang van nature onaangenaam en onjoods is. Door infiltraties met Deliah (Filistijnse) kon hij als een adder loeren (Onklos).
R’Mosje Feinstein leert ons dat Simsons gedrag uit idealen en pure motieven bestond.
wajipol rochvo… zodat zijn berijder achterovervalt… (Richteren 16:29) waar Simson blind en geketend 3000 Filistijnen doodde. Hij haalde de pilaren van de afgodentempel om en doodde hen daarmee. Deze indirecte methode wordt voorzegt dat hij als een slang in de hiel van het paard bijt wáárdoor de ruiter achterover valt.
vs. 18liesjoe’atecha qioetie Hasjem … op Uw hulp hoop ik, Eeuwige… gedenk mij toch en sterk mij slechts deze keer (Richteren 16:28)… Simson’s gebed werd verhoord. Ja’aqov voorzag dit. Hierna durfde – legt R’Bachja uit – de Filistijnen twintig jaar de Israëlieten niet lastig te vallen.

pagina 8 / 14 [1]      «      6   |   7   |   8   |   9   |   10      »      [14]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.