12 Aw 5782 | 08 augustus 2022
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Besjalach / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Sjemot/ Exodus 13:17-17:16 | door: Devorah
Israël en de Exodus kunnen vergeleken worden met een prins die herstelt van een ziekte. Wanneer zijn privé-leraar studie voorstelt, beslist de koning voor zijn zoon hoeveel tijd zijn herstellende zoon nodig heeft om op kracht te komen, voordat hij begint te lezen. Israël herstelde niet direct van het lijden die zij in Egypte onderging, en hun Hemelse Vader besloot hen een rust van drie maanden te geven en voedde hen met manna en kwartels voordat zij hun “leerhuis Sinaj” naderden om de instructies te ontvangen.
Midrasj Sjier hasjieriem/Hooglied 2


INHOUD


Drie redenen waarom Hasjem het volk door de woestijn naar Jisraël liet gaan
Het splijten van de Rietzee
Angst
Het wonder van de het splijten van de zee

Water valt over Egyptenaren heen
Een lied
De vrouwen zingen
De 600.000 zielen betrof slechts een vijfde deel van het hele volk
Dag en nacht reizen?
De eeuwige strijd met Amalek
"Hajesj Hasjem beqirbenoe 'im-'ajin?".."Is Hasjem met ons of niet?"
Manna, het Hemels brood


pagina 1 / 13 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [13]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.