13 Tisjri 5782 | 19 september 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Besjalach / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Sjemot/ Exodus 13:17-17:16 | door: Devorah
De eeuwige strijd met Amalek
Amalek's vijandigheid komt niet alleen uit het feit dat Amalekieten afstammelingen zijn van de kleinzoon van Esaw, Amalek. De slechte profeet Bil'am refereert Amalek aan de eerste van de naties (Bamidbar 24:20). Dit betekent dat Amalek is de leidende factor is van het kwaad en Israel is de leidende factor van het goede. Daarom is dit ook een constante strijd tussen goed en kwaad.

De huidige ballingschap is te refereren aan de ballingschap van Edom, een andere naam van Esaws resultaat van zijn haat voor Israel. De komst van de masjiach wordt beschreven door Ovadja 1:21 waarin staat dat de overlevenden de berg Tsion zullen bestijgen om Esaws berg te oordelen, en de Koningschap zal van Hasjem zijn. Dus, wanneer het duidelijk is dat Hasjem wilt dat de herinneringen van Amalek van deze wereld vervaagd wordt, dan mogen wij weten dat het kwaad uiteindelijk zal moeten inbinden.

17:8-15 is de eerste confrontatie tussen Bnej Jisrael en Amalek. Het toont de stiekeme huichelachtige streken van Amalek door Bnej Jisrael op een sneaky-manier aan te vallen. Als afstammelingen van Esaw de Amalekieten wisten heel goed wat de grenzen van het land dat Hasjem aan Ja'aqov had beloofd waren. Zij wisten ook dat zij geen reden hadden óm Bnej Jisrael aan te vallen, omdat hun land door Bnej Jisrael niet bedreigd werden. Daarnaast hebben de beide volkeren nooit oorlog gehad. Daarom zijn er twee redenen waarom Amalek op een stiekeme manier Bnej JIsrael aanviel.
1. Amalek wilde profoceren dat zij niet in Hasjems Almachtige kracht geloofden.
2. Zij droegen de eeuwenoude erfenis van Esaws haat voor Ja'aqov uit. (Malbim)


pagina 11 / 13 [1]      «      9   |   10   |   11   |   12   |   13      »      [13]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.