13 Tisjri 5782 | 19 september 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Besjalach / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Sjemot/ Exodus 13:17-17:16 | door: Devorah
"Hajesj Hasjem beqirbenoe 'im-'ajin?".."Is Hasjem met ons of niet?"
Sjmot 17:7 lijkt een impertinente vraag.
'ajin schrijf je met alef-joed-noen en is hetzelfde als 'ejn: alef-joed-noen en het betekent ook praktisch hetzelfde.
'im' 'ajin' betekent niets
'Ejn 'od' betekent ook niets.

Zo zult jij weten, en in jouw hart hervatten, dat Hasjem Die G'd is, boven in de hemel, en onder op de aarde, 'ejn 'od... niets meer! Dwariem/Deut. 4:39 en ejn ‘od milvado... er is niet (ejn) meer (‘od) naast/behalve Hem (milvado)" - Dwariem 4:35.

Ejn 'od mbt Dwariem/Deut 4:35; 39 betekent dat naast G'd geen ander realiteit dan Hij Alleen bestaat:
Voor de Schepping was G'd Alleen. Hij was in zichzelf, de Ejn (zonder) Sof (einde) zijnde, de Oneindigheid. Hij is zonder einde. De Tikkoenei Zohar introduction 17 a-b zegt dat boven alle hoogten en verborgenen, achter alle geheimen, niemand is in staat Hem te omvatten. Zijn Naam is niet bekend dat Hij omschreven kan worden en Hij is de Perfectie van hen alle die Hem mystisch gezien hebben.

Zoals G'd oneindig groot is, is Hij in staat Zichzelf zeer klein te maken. Hier komt de atheïstische aard van de mens naar boven: hoe kan G'd oneindig sterk zijn als Hij geen steen kan creëren die Hij niet tillen kan? Almachtig zijn betekent júist zo sterk zijn als Hij. wilt, maar ook zo klein en slap te zijn als Hij wilt! Dat maakt Hem zo almachtig groot en zo almachtig klein dat Hij inderdaad in staat is die ene steen te scheppen die Hij niet kan tillen als een extreem klein Wezen, die Hij weer tillen kan als de Almachtige Sterke G'd.

Ejn-Sof manifesteert middels de 10 Sefirot:
Hasjem heeft door wijsheid *(Chochmah) de aarde gegrondvest, door verstand *(Binah) de hemel vastgezet; door Zijn kennis *(Da'at) zijn de vloeden gespleten, laten de wolken dauw druppelen..... Jij, Hasjem, is de grootheid (Chesed), de kracht (Gevoerah), de luister (Thifereth), de glorie (Netsach) en de majesteit (Hod); want alles (Jesod) in hemel en op aarde behoort Jou; Jij Hasjem, is de heerschappij(Malchoeth),en Jij bent het die Jou als hoofd over alles verheft.) Spreuken 3:19 en 20; 1 Kronieken 29:11.
Middels hen kennen wij Hem onder andere als El Sjaddaj en Hasjem.

De Zohar leert dat de vraag van de Israëlieten een diepgaande vraag is. "Hajesj Hasjem beqirbenoe 'im-'ajin?".."Is Hasjem met ons of niet?" Sjmot 17:7.
Rabbi Simeon leert dat de Israëlieten het volgende bedoelde met de vraag "Is Hasjem met ons of (de) Ejn-Sof?" Dus in feite vroegen zij zich af welke manifestatie G'd Zich zou manifesteren:
de manifestatie van het G'ddelijke de Verborgene, het Transcendente, Wiens Zijn boven alle begrippen uitstijgt dat omschreven wordt met 'Ajin; niets?
OF
manifesteert het G'ddelijke met **het Kleine Gelaat (Zer Anpin en het Grote Gelaat is Arich Anpin), ook wel bekent als Hasjem (Joed-He-Vaw en de He).

Men kan zich afvragen, waarom dan werden de Israëlieten gestraft?
De reden is dat ze onderscheid maakten tussen deze twee aspecten in G'd, en 'probeerde Hasjem' uit door tegen henzelf zeggen: "We zullen bidden op één manier, als het de Ene, dan is het de Ander."

*CHaBaD
** Van de Ejn-Sof komt de Arich Anpin (Grote Gelaat). Volgens Kabbalisten, kunnen de mensen de oneindigheid van G'd nog niet begrijpen. Zoals G'd Zich geopenbaard heeft aan de mens (overeenkomend met Zeir Anpin), is de rest van de oneindigheid van G'd als de resterende Verborgene voor de menselijke ervaring (wat dus overeenkomt met Arich Anpin). De voor de mens 'onpersoonlijke' verborgen Ejn-Sof wordt omgezet in de 'persoonlijke' geopenbaarde Hasjem (JHV en H).


pagina 12 / 13 [1]      «      9   |   10   |   11   |   12   |   13      »      [13]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.