13 Tisjri 5782 | 19 september 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Besjalach / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Sjemot/ Exodus 13:17-17:16 | door: Devorah
Het wonder van de het splijten van de zee
vs. 15Mah-tits’aq ‘elaj.. wat schreeuw je uit naar Mij? ’Or hachajiem vraagt zich af of dawnen niet juist de reactie van de Joden had moeten zijn? Waarom werden Jisrael en Mosje opgedragen niet te dawnen? ‘Or hachajiem legt uit dat Hasjem alleen van Zijn attribuut “Genade” gebruik maakt wanneer de slachtoffers het minimaal zouden verdienen. Aan de Rietzee gebruikte Hasjem attribuut van Oordeel, Zijn Justitueel Orgaan en deze stelde vast dat de Joden net zo goed zich schuldig hadden gemaakt aan Avodah Zara (afgodendienst) als de Egyptenaren zelf. Het zou niet eerlijk geweest zijn wanneer de ene natie gered en de andere natie vernietigd zou worden. In vs. 19 word daar ook op gezinspeeld, omdat de engel de engel van ‘Elokiem wordt genoemd. Rasji ons daarbij dat deze Naam Oordeel betekent. De Joden werden hier geoordeeld. Dawnen was dus niet voldoende omdat er geen sprake was van tastbare verdiensten. Toen Hasjem beval te stoppen met dawnen en de mensen bereid waren het water in te springen uit vertrouwen in Hasjem, was dit het tastbare geloof dat het wonder van het splijten van de Rietzee verdiende.

vs. 22betoch hajam bejasjah… midden in de zee op het droge…. De Joden toonden hun loyaliteit aan Hasjem door gewoon het water in te gaan. Nachson ben Aminadav, de latere leider van de stam Jehoedah, was de eerste die Mosjes gebod de zee in te gaan opvolgde. Hij wandelde gewoon door het water totdat het water aan zijn nek kwam en toen splitte de zee (Sotah 37b; Sjmot Rabba 21:10). We lezen dat het water als het ware een beschermde muur vormden. R’Bachya citeert een Midrasj dat het de Tora was die de Joden aan zee beschermde. Vandaar dat de traditie de Tora met water vergelijkt dat op Sinaj door de Joden aanvaard zou worden. De Toraliteratuur leert ons dat rechts de gunstigste kant is en deze symboliseert de spirituele prestatie. Dat is de reden waarom de geboden normaliter in de rechter hand wordt genomen. Het water aan hun rechterhand symboliseert de essentie van de Tora en het water aan de linkerhand symboliseert de Tefillin, dat op de linkerarm wordt gedragen.

...le'ejtano... naar zijn macht... (Vs. 14L27). Het water viel na verloop van tijd weer terug in zijn oude natuur. Het was tegen de natuur in dat het water als een muur omhoog "stroomde". Het woord le'ejtano wordt door de geleerden geïnterpreteerd als litna'o har'sjon...naar zijn originele voorwaarde, dus de oorspronkelijke schepping van het water was voorwaardelijk tot het moment dat het voor de Joden moest splijten (Sjemos rabba 21:6). Or Hachaim leert dat het water in de eerste instantie geweigerd had om op commando van Mosje te splijten totdat Hasjem verscheen. Echter leert Choellin 7a ons dat R'Pinchas ben Yair moeiteloos water kon splijten zonder dat Hasjem inteventie moest plegen. Hoe komt het dat de zee dit verzoek van een nóg veel grotere tsaddiek weigerde? Or Hachim legt uit dat de krachtigste macht van de schepping de Tora is, omdat de Tora de basis van ál het bestaan vormt. De zee weigerde Mosje omdat de Tora nog niet aan Bnej Jisrael gegeven was, maar aanvaarde de opdracht van Mosje toen Hasjem op zijn recht stond. Het Recht symboliseert de Tora. Hasjem liet de zee zien dat Bnej Jisrael meer dan klaar voor was om de Tora te ontvangen en hiermee de opgeheven status verdiende waardoor de Tora met mensen als R'Pinchas zou overleggen.

Daarom is voor Jisrael de ultieme bescherming tegen vijandige legers de Tora en de mitswot.
Waarom denk je dat de Rebbe Z”L tijdens de 6daagse oorlog deze tefillin-champagne opstartte?

pagina 5 / 13 [1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [13]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.