14 Siewan 5780 | 06 juni 2020
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Tetsawee / Overzicht Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Sjemot/ Exodus 27:20-30:10 | door: Ohr Somayach
Hasjem zegt tegen Mosjé dat hij het Joodse volk de opdracht moet geven om zuivere olijfolie te bereiden voor de menora in het Misjkan (Tent der samenkomst). Hij zegt ook tegen Mosjé dat hij moet zorgen voor de bigdei kehoena (de priesterkleren): een Chosjen - borstschild, een efod - een soort schort, een schoudermantel, een onderkleed met ingeweven vakjes, een tulband en een gordel, een voorhoofdsplaat en een linnen broek.

Wanneer dat klaar is moet Mosjé gedurende zeven dagen een ceremonie uitvoeren om Aharon en zijn zonen in te wijden. Dit houdt in het brengen van offers, de aankleding van Aharon en diens zonen in hun speciale kleren en de zalving van Aharon met de speciale zalvingsolie. Hasjem beveelt dat iedere ochtend en middag een schaap geofferd moet worden op het altaar in het Misjkan. Dit offer moet begeleid worden door een meel-offer en plengoffers met wijn en olie. Hasjem geeft opdracht dat er een altaar voor de reukoffers gemaakt moet worden van acaciahout, bekleed met goud. Aharon en zijn nakomelingen moeten iedere dag op dit altaar reukwerk verbranden.

Bron: Joods Leven
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.