15 Niesan 5784 | 23 april 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajjikra / Haftara Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Jesjajahoe/Jes. 43:21-44:23 | Reuben Ebrahimoff
Wanneer het op Wajjikra Sjevat samenvalt met Rosj Chodesj, vervalt deze Haftara en lezen wij haftara Rosj Chodesj

Het verhaal van de Haftara van deze week:
43:21 Het doel van het Joodse volk is om Hasjem te eren.
43:22-25 Hasjem is teleurgesteld, in plaats van Hem te eren, beledigen wij Hem met offers die niet accepta­bel zijn. Hasjem belooft de tesjoewa[het berouw en de inkeer] van de Bné Jisraël te accepteren.
43:26-28 Jesjajahoe houdt vol dat Israël straf verdient.
44:1-5 De Haftara verandert van toon: Jesja
44:6-8 Hasjem verklaart dat Hij „De ene en enige G-d is en dat er geen ander is!"
46:9-16 De Haftara legt uit waarom afgoderij absurd is.
46:17-22 Jesjajahoe moedigt de Joden aan tesjoewa te doen.
46:23 De Haftara eindigt met de verklaring dat tesjoewade verlossing van het Joodse volk zal brengen.

Het verband tussen de Haftara en de Parasja:
De Parasja van Wajjikra spreekt over de procedures die gemoeid zijn met het brengen van de korbanot (offers). De Haftara heeft het ook over korbanot. In de Haftara zegt Jesjajahoe dat Hasjem op de hoogte is van het feit dat dezelfde Joden die de offers brengen, ook afgoden dienen. Een dergelijk Jodendom is niet acceptabel voor Hasjem.

Enkele gegevens over Jesjajahoe

 • De naam Jesjajahoe betekent „Redding door G-d".
 • Jesjajahoe schreef zijn eigen boek, 66 hoofdstukken lang.
 • Zijn vader was de Profeet Amoz.
 • Hij werd geboren in het jaar 765 v.G.J.
 • Jesjajahoe was 25 jaar oud toen hij zijn eerste profetische visioen kreeg.
 • Hij wordt beschouwd als de grootste profeet na Mosjé Rabbeinoe.
 • In de tijd van Jesjajahoe leefden er nog drie andere profeten: Hosea, Amoz en Micha.
 • Jesjajahoe werd besneden geboren.
 • Hij overleefde vier koningen, Oeziah, Jothan, Achaz en Chizkiah.
 • Hij werd 120 jaar oud.
 • Hij werd gedood door zijn schoonvader, Koning Menasje van Jehoeda.
Bron: Joods Leven
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.