17 Ijar 5784 | 25 mei 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Metsora / Inzicht Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Wajjikra/ Leviticus 14:1–15:33 | door: Zwi Goldberg

Ook de parasja van deze week is, net als die van vorige week, voor een groot gedeelte gewijd aan de ziekte tsara'at. Het gebeurt niet vaak dat Tora zo uitgebreid en gedetailleerd op straffen ingaat. De Tora prefereert in het algemeen een kort gebod: „Doe dit niet" of „Doe dat". Ook de straf op de overtreding van dergelijke geboden wordt in het algemeen slechts kort aangeduid en de volle betekenis daarvan moet doorgaans door uitgebreide analyse in Misjna en Talmoed verklaard worden. Zelfs de Tochachot, de parasjiot in Bechoekotai en in Kie Tawo, die ons waarschuwen voor verschrikkelijke vergelding, die zal volgen op de geestelijke neergang, is niet meer dan een korte opsomming van nationale rampen, die helaas sindsdien over ons gekomen zijn. Maar in de beide parasjiot van vorige en deze week, die dan ook meestal samen gelezen worden op één Sjabbat, wordt uitgebreid ingegaan op allerlei details van de deze plaag, die het resultaat is van één van zeven zonden, waarvan lasjon hara - roddel en laster - de voornaamste is en waarvan de Talmoed de andere zes opnoemt: moord, valse getuigenis, seksuele ontucht, arrogantie, diefstal en gierigheid (Arechien 17a).

Gierigheid? Wat is het verband tussen gierigheid en moord, dat hun straf hetzelfde is? Maar de gemeen­schap­pelijke noemer van deze overtredingen is, dat zij een uiting zijn van a-sociaal gedrag, dat schadelijk is voor het welzijn van de joodse gemeenschap. Dat is ook de reden waarom de metsora, de lijder aan de ziekte tsara'at uit de gemeenschap verbannen wordt, legt de Talmoed uit. „Hij veroorzaakte ruzie tussen een echtgenoot en zijn vrouw, tussen een man en zijn buurman, daarom zegt Tora dat hij alleen zal wonen, buiten het kamp zal hij zijn tent opzetten. En overal waar hij gaat zal hij „Tamee, Tamee - onrein, onrein" roepen.

De Talmoed zegt dat hij de gemeenschap moet informeren over zijn pijn, zodat de gemeenschap medelijden met hem krijgt en Hasjem zal smeken hem te genezen. Een deel van zijn rehabilitatieproces is zijn herintroductie in de Joodse manier van zorgen voor anderen, door te ervaren hoe het is om afhankelijk te zijn van de zorg van anderen.

Bron: Joods Leven
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.