9 Niesan 5784 | 17 april 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Bechoekotai / Overzicht Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Wajjikra/ Leviticus 26:3-27:34 | door: Ohr Somayach
De Tora belooft voorspoed aan het Joods volk, wanneer zij de geboden van Hasjem naleven. Echter, wanneer zij in gebreke blijven om te leven overeenkomstig de verantwoordelijkheid van het Uitverkozen Volk, dan zullen er zware straffen volgen.

De Tora vertelt in details welke harde historische gebeurte­nis­sen hun te wachten zal staan wanneer de G-ddelijke bescherming wegvalt. Deze straffen, waarvan het doel is dat het Joodse Volk berouw zal tonen, zullen in zeven etappes komen, iedere etappe zal erger zijn dan de vorige.

Het boek Wajjikra - Leviticus - besluit met de details van erachin - wanneer iemand zweert dat hij aan het Beit HaMikdasj geld zal geven ter waarde van een persoon, een dier of een voor­werp. Tora geeft aan hoe de waarde berekend dient te worden.

Bron: Joods Leven
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.