13 Ijar 5784 | 21 mei 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajera / Overzicht Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 18:1-22:24 | door: Ohr Somayach
Drie dagen nadat hij zichzelf besneden heeft, wordt Awraham bezocht door Hasjem. Wanneer drie engelen in mensengedaante verschijnen, rent Awraham hen tegemoet om hen gastvrijheid te bewijzen en hen uit te nodigen in zijn tent, dit ondanks dat het de meeste pijnlijke dag is na de operatie. Sara lacht wanneer zij hoort dat de gasten voorspellen dat zij volgend jaar een zoon zal krijgen.

Hasjem onthult aan Awraham dat Hij van plan is Sedom te verwoesten, en Awraham pleit voor Sedom, dat het gespaard zal worden. Hasjem stemt ermee in dat wanneer er vijftig rechtvaardigen in Sedom zijn, Hij het niet zal verwoesten. Awraham „onderhandelt" met Hasjem tot dat aantal gedaald is tot tien rechtvaardigen. Maar zelfs die tien kunnen niet gevonden worden in Sedom. Lot, diens vrouw en twee dochters worden gered, voordat zwavel en vuur op Sedom en haar zustersteden neerdalen. De vrouw van Lot kijkt om en wordt veranderd in een zoutpilaar. De dochters van Lot zijn bang, dat ten gevolge van de verwoesting er geen echtgenoten meer voor hen zijn. Zij besluiten daarom hun vader dronken te voeren en door middel van hem het menselijke ras te doen voortbestaan. Uit de oudste dochter wordt Moav geboren, uit de jongste Ammon.

Intussen is Awraham verhuisd naar Gerar, waar Avimelech Sara ontvoert. Nadat Hasjem aan Avimelech verschijnt in een droom, laat hij Sara vrij en sluit vrede met Awraham. Zoals beloofd krijgen Awraham en Sara een zoon, Jitschak. Op de achtste dag na zijn geboorte besnijdt Awraham hem, zoals G-d geboden heeft. Op de dag dat Jitschak gespeend wordt, geeft Awraham een feest. Sara zegt tegen Awraham dat hij Hagar en haar zoon Jismaël moet verbannen omdat zij in hem tekenen van degeneratie ziet. Awraham is zeer ontdaan over dit voorstel, om zijn zoon weg te sturen. Maar Hasjem zegt hem te doen wat Sara hem opdraagt. Nadat hij bijna van dorst is omgekomen, wordt Jismaël gered door een engel en Hasjem belooft dat hij de stamvader zal worden van een machtig groot volk.

Avimelech sluit een verdrag met Awraham, wanneer hij ziet dat Hasjem met Awraham is. In een tiende en laatste test geeft Hasjem Awraham opdracht zijn zoon Jitschak, die nu 37 jaar is, te offeren. Awraham doet wat Hasjem hem gezegd heeft, ondanks dat hij daarmee klaarblijkelijk de geboorte van een Joods volk in de kiem smoort, en dit strijdig is met alles wat hij zijn leven lang gepredikt heeft. Op het laatste moment zendt Hasjem een engel om Awraham tegen te houden. Wegens Awrahams niet te weerspreken gehoorzaamheid, belooft Hasjem hem, dat zelfs als het Joodse volk zal zondigen, zij nimmer volledig door hun vijanden zullen worden overheerst. De parasja eindigt met de genealogie en geboorte van Rivka.

Bron: Joods Leven

 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.