18 Siewan 5783 | 07 juni 2023
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajera / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 18:1-22:24 | door: Devorah
Avrahams gastvrijheid en Hasjems voorbeeld voor Chesed
De traditie leert ons dat Avraham enorm gastvrij was. Hij hield een soort hotel op na waar voorbijgangers gratis konden eten, drinken en slapen. Voorwaarde was dat zij leerden van de EENHEID van Hasjem. Namen zij dit niet aan, moesten zij voor als nog betalen.
Avrahams tent had ook vier in- en uitgangen die altijd open stonden, zodat voorbijgangers vanuit het noorden, oosten, zuiden en westen allemaal zijn gastvrijheid konden aangeschouwen en daarvan gebruik kon maken.

Vs. 28:1...wajira' 'elajw '' be'elnej mamre'... en Hasjem verscheen hem in de bossen van Mamre... Op de derde dag na de besnijdenis doet de wond het meeste pijn. Sotah 14a leert ons dat Hasjem ons een voorbeeld geeft dat wij zieken moeten bezoeken. Rabbi Chama, de zoon van Rabbi Channa, zegt dat het op de derde dag na zijn besnijdenis plaatsvond en nu kwam de Heilige - geloofd zij Hij - en vroeg naar zijn gezondheid (Baba Metsi'a 86b). Toen Hasjem Avraham opdroeg zich te besnijden, is Avraham naar drie mannen voor advies gegaan: Esjkol, 'Aner en Mamre'. Mamre' was de enige die Avraham de raad heeft gegeven om zich te besnijden en de andere twee raadden het af. Daarom vond het bezoek van de Heilige - geloofd is Hij - in de bossen van Mamre' plaats (Bereesjiet Rabba 42).

Ook bezocht Hasjem Avraham om hem eer te bewijzen dat Avraham gehoor heeft gegeven aan Zijn verbond dat Avraham op een nieuwe spiritueel niveau heeft gebracht. Om Avraham veel bezoekers te besparen, zorgde Hasjem voor een warme wind zodat de voorbijgangers die dag uitbleven zodat Avraham een beetje kon bijkomen van de pijnlijke ingreep. Maar Avraham had als Tzaddiek behoefte aan gasten om hen over Hasjem te vertellen. Hij wilde Hasjem namelijk dag en nacht dienen. Om Avraham toch te gemoed te komen, omdat door die warme wind geen voorbijgangers langs zijn tent-jesjive zou komen, zond Hasjem Avraham drie engelen in gedaante van drie mannen. Ondanks zijn leeftijd en om het feit dat hij door de ingreep zich ziek voelde, rende hij hen te gemoed en nodigde hen uit. Zelfs Iesjma'el moest hem helpen in de bediening zodat Iesjma'el zou leren hoe hij gastvrijheid id in praktijk moest brengen.

...wehoe jasjev petach-ha'ohel... en hij zat aan de ingang van zijn tent... Er staat "jasjev" waarin er wordt aangeven dat er niet "josjev" staat, wat dan zou hebben aangeduidt dat hij voor zijn tent zát, maar toen Hasjem kwam, dat hij wilde opstaan, maar dat Hasjem zei: "Blijf zitten en Ik zal staan en jij zal tot voorbeeld van jouw nakomelingen zijn, want in de toekomst zal Ik staan in de Raad van de Rechters, terwijl zij zullen zitten.". Want er staat geschreven: "G'd staat in de vergadering van het Recht" Tehilliem 82:1jasjev geeft aan dat hij zo juist weer is gaan zitten (Bereesjiet Rabba 48; Tanch.).

Petach -ha'ohel... hij zat ondanks hij zo ziek van de besnijdenis was geworden voor zijn tent in de hoop dat er bezoekers zouden komen om hen in zijn tent uit te kunnen nodigen. kechom hajom...toen de dag heet was... De Heilige - geloofd is Hij - deed de zon uit haar omhulsel (verwijderde alles wat haar kracht kon belemmeren) te voorschijn komen om hem juist niet tot last te zijn met allerlei gasten. Want wegens de hitte zouden zij überhaupt niet reizen. Maar dat deed Avraham heel veel verdriet. Drie dagen wenste hij gasten wat hem drie engelen opleverde. Wat bedoelen wij hiermee?

Rabbi Sprecher geeft in een van zijn sjioeriem een korte uitleg die ik citeer: De reden is dat je door iedere mitswe die je doet, een engel creëert. De Misjnah leert zodra je sterft, heb je - naar gelang het aantal mitswot je hebt vervuld - een hoop engelen om je heen verzameld, die voor jou in jouw dood vechten. Wat je ook doet, je creëert dus spirituele identiteiten. Al onze acties gelden. RaMBaM leert dat wanneer je in engelen gelooft inherent staat met het geloof in s'jar we'onesj (beloning en straf) gelooft.
...

Dit allemaal geleerd te hebben willen wij weten of - naast de twee pasoekiem waarin de Chevoeriem zowel als malachej chabalah als malachej kodesj genoemd worden, - de Tora het creëren van je eigen engelen ondersteunt. De Akeidah is een verwijzing. Hasjem gaf Avraham de opdracht Jitschak te offeren. Het was niet Hasjem die Avraham tegen hield, maar een engel. Waarom? Hasjem stuurde geen engel, maar doordat Avraham in staat was de mitswe van het offeren van Jitschak een invulling te geven, creëerde hij middels de kracht van de mitswe de engel. Vervolgens zag hij een ram en offerde deze in de plaats van Jitschak. Dit was de tweede mitswe die een tweede engel die in Bereesjiet 22:15 verscheen. De Hebreeuwse tekst vermeld het woordje sjeniet; tweede. "Nogmaals" is daarvan slechts een verbastering (!).

Avraham had door zijn goede wil om chesed (liefdadigheid) te willen doen, ondanks zijn ziekte, drie engelen gecreëerd die hem in de gedaante van de mens (B. Metsi'a 86b:

  1. een om Sara te berichten dat zij zwanger zal worden,
  2. een om Sodom te verwoesten en
  3. een (Rafa'el) om Avraham te genezen én Lot uit Sodom te redden,

want een engel heeft uitsluitend één opdracht. Rafa'el had hier géén twee taken. Genezen en redden is een en dezelfde taak. Waarom een engel geen twee taken KAN hebben, wordt in het dit linkje duidelijk uitgelegd.

pagina 2 / 9 [1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [9]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.