12 Ijar 5784 | 20 mei 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajera / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 18:1-22:24 | door: Devorah

Lots dochters
De schoonzonen van Lot verloren hun kans de ramp te overleven. Vandaar dat de Tora zegt: qoem qach 'et-'iesjtcha we'et-sjtej benottejcha hanimts'ot... neem jouw vrouw en jouw twee dochters die tegenwoordig zijn..., nadat de twee voorgaande verzen - 19:13-14 - duidelijk over schoonzonen spreekt. Want vers 14 spreekt over "chatanajw, dat aangeeft dat de dochters, die in dat huis bevonden, verloofd waren.
Lot moest Sodom verlaten om twee kostbare schatten:

  1. De Moabitische Ruth, de oma van Dawied Hamelech
  2. De Ammonitische Naamah, de vrouw van Sjlomo Hamelech en moeder van Rehobeam.

Deze twee rechtvaardige vrouwen zijn afstammelingen van Lot en zij zijn de moeder van de Davidische Dynastie en Masjiach Hamelech.

Lots vrouw werd een zoutpilaar, omdat zij het niet waar was anderen verloren te zien gaan zelf gespaard te blijven. Toer leert dat zij wel dood moest, anders zou zij zich hevig verzet hebben dat haar dochters kinderen van hun vader zouden krijgen.

Lots dochters voerden hun vader dornken en werden zwanger van hem. In 19:31 staat "Avinoe za─Łen... onze vader is oud... En zo niet nu, wanneer dan? Misschien zal hij sterven op houden kinderen te kunnen voortbrengen. De dochters dachten namelijk dat de hele wereld verwoest was, zoals met de maboel (Bereesjiet Rabba 51. De oudste leek trots op haar ontucht te zijn omdat zij haar zoon Mo'ab noemde (me'av: van vader). De jongste was ingetogener en noemde haar zoon 'Ammon. Hiervoor werd zij beloond dat haar nakomelingen ten tijde van Mosje niet vijandig tegenover Jisrael stonden (Dwariem/Deut. 2:19. In 20:1 lezen we dat Avraham optrok naar het zuiden tussen Kadesj en Sjoer, Hij zag dat de steden verwoest waren en hij wilde zich afzonderen van de roddels over Lot en zijn dochters.
De Tora spreekt niet over incest omdat de intenties van de dochters zuiver waren.

Lot daarentegen is een ander verhaal. Van de eerste nacht leek hij door de drank niets meer te weten, maar de tweede nacht wist hij het wel, omdat hij in de ochtend na de eerste nacht begreep wat er gebeurd was. Daarnaast wist hij van de engelen dat niet de hele wereld verwoest zou worden, maar enkel de regio.
Omdat de intenties van de dochters goed waren, werden Ruth en Naamah hun nazaten.

We leerden in Parasja Bereesjiet waarom Hasjem de wereld had geschapen. Dat is de reden waarom Sarah 90 was toen zij Jitzchak baarde. Hoe eenvoudig is het voor Hasjem om de jonge onvruchtbare Sarah vruchtbaar te maken! Maar hiermee wordt gedemonstreerd dat G'ds volk ontstaan is vanuit een G'ddelijke interventie. Bava Kamma 92a leert ons dat wanneer iemand bidt voor een zaak terwijl hij hetzelfde keihard nodig heeft, dan wordt hij als eerste verhoord. Avraham moest voor de gezondheid van Avimelech dawnen waardoor Hasjem Sarah al had bedacht voordat Hij Avimelech had genezen.

pagina 5 / 9 [1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [9]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.