13 Ijar 5784 | 21 mei 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajera / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 18:1-22:24 | door: Devorah

De achtste en de negende beproeving volgens RaMBaM; negende beproeving volgens Rasji
Avraham moest Hagar én Iesjma'el wegsturen. Hasjem droeg Avraham dit op in het kader van de bedreiging van de spirituele gezondheid van zijn huis - in het bijzonder van Jitschak (die inmiddels geboren was), omdat Iesjma'el meer neigde naar Haĝars invloed dan die van Avraham. De Tora noemt Iesjma'el hier "...ben-haĝar hamitsrejt ...zoon van Hagar de Egyptische... (Vs. 21:9). ... 'al 'odot beno... aangaande zijn zoon... Vs. 11, raakte Avraham verontrust omdat het gedrag van Iesjma'el slechte neigingen vertoonde (Sjemot Rabbah 1). Rasji leert ons dat de algemene aanname van de verontrusting van Avraham vanuit Sarah gekomen zou zijn, omdat zij hem opdroeg Haĝ ar en Iesjma'el weg te sturen. R'Hirsch stelt dat Avraham dezelfde dingen in Iesjma'el opmerkte zoals Sarah dat deed, alleen hij zou verontrust geraakt zijn omdat hij zich afvroeg of het wel voor Iesjma'el überhaupt goed was om onder de invloed van zíjn huis, zíjn geloof weg te halen. Als Haĝar schuldig is aan het slechte beïnvloeden van Iesjma'el, nota bene onder het dak van Avraham, dan is dat veel ernstiger dan dat zij "slechts" het meeste invloed op Iesjma'el had.

pagina 7 / 9 [1]      «      5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [9]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.