4 Kislew 5783 | 28 november 2022
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Balak / Haftara Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Micha 5:6-6:8 | Reuben Ebrahimoff
De Profeet voorspelt dat vóór de oorlog van Gog en Magog de machtige staten van de wereld zich tegen Israël zullen verzamelen. Het Joodse volk zal dan niet meer verwachten dat zijn redding van enig persoon afkomstig zal zijn; zij zullen in plaats daarvan voor hun redding vertrouwen op Hasjem, en het Volk Israël zal triomferen over alle volken van de wereld.

Micha voorspelt de reiniging van Israël; na de oorlog van Gog en Magog zal Hasjem alle wapens van Israël wegnemen, want zij zullen niet langer meer nodig zijn. Ook zal Hasjem tovenarij, toekomstvoorspellers en afgoden uitbannen, met inbegrip van Asjera-bomen, want alle volken van de wereld zullen zich realiseren dat er slechts één ware G-d bestaat. Israël wordt ervan beschuldigd niet te luisteren naar Hasjems geboden, hoewel zij vele malen daarvoor gewaarschuwd zijn.
Hasjem vraagt: „Is dit jullie dank, dat Ik jullie uit Egypte gevoerd heb?" "Is dit jullie dank dat Ik jullie beschermd heb tegen Balak, de koning van Moab?" „Is dit jullie dank voor de manier waarop Bil'am hen geantwoord heeft?"

Micha eindigt de Haftara met het advies betreffende wat Hasjem van ons verwacht. Dat is het nastreven van rechtvaardigheid, naastenliefde en in nederigheid wandelen met Hasjem.

Bron: Joods Leven
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.