4 Kislew 5783 | 28 november 2022
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Mattot / Haftara Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Jeremiahoe 1:1-2:3 | Zwi Goldberg
Tisja BeAv bij de Kotel

De Haftara begint met een korte inleiding van Jeremiahoe zelf over het tijdperk waarin hij leefde. Daarna vertelt hij hoe Hasjem hem tot Navi benoemd heeft. Jeremiahoe krijgt een visioen van een vroegbloeiende amandelboom. Daarna krijgt hij een visioen van een pot die op het vuur staat. Hasjem voorspelt een invasie van het land vanuit het noorden en de straf voor de bewoners van het land wegens hun slecht gedrag. Hem wordt opgedragen het volk toe te spreken en te waarschuwen. Jeremiahoe wordt aangemoedigd niet bang te zijn, want Hasjem zal hem beschermen. Jeremiahoe houdt zijn eerste toespraak tot het volk.

Verband met de Joodse kalender
Tot nu toe hadden de wekelijkse haftarot verband met de parasjat hasjawoea. Vanaf de vastendag van 17 Tamoez zullen de haftarot verband houden met de kalender en met historische gebeurtenissen. Op de Sjab­battot tussen 17 Tamoez en 9 Av worden drie „straf-haftarot" gelezen. Daarna volgen er zeven „troost-haftarot" en daarna twee „tesjoewa-haftarot".

De bedoeling van deze haftarot is om inzicht te krijgen in het waarom van de historische gebeurtenissen en hoe wij ons gedrag kunnen verbeteren, om het Beit Hamikdasj spoedig te laten herbouwen. Deze eerste haftara uit het boek Jeremiahoe gaat, evenals de volgende haftarot, over de Verwoesting. Welnu, wij leven nu in de drie weken die leiden tot Tisja beAv, de dag waarop wij de Verwoesting gedenken. Deze Verwoesting was echter geen willekeurige natuurramp, maar een door Hasjem welgeplande gebeurte­nis, als straf voor ons onbehoorlijk gedrag. Maar het was ook geen wraakoefening van Hasjem voor dat gedrag, maar bedoeld om op te bouwen, zoals vers 10 zegt: „Ik heb je aangesteld ... ook om op te bouwen." Hasjem wil dat wij tesjoewa doen. En al onze vijanden zullen gestraft worden.

Bron: Joods Leven

 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.