3 Tammoez 5781 | 13 juni 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajjakheel - Pekoedei Hachodesj / Haftara Overzicht | Haftara | Commentaar
Jechezkel 45:16-46:18
De Haftara begint met de opdracht dat de Nasi verantwoordelijk zal zijn voor de inwijdings­of­fers van het Derde Beit Hamikdasj  [de Derde Tempel] (Rasji zegt dat met de Nasi hier de Kohen Gadol [Hoge Priester] bedoeld wordt). De Nasi zal de inwijdingsdienst officiëel leiden. Jechezkel schrijft over de toekomstige zoenoffers en de offers voor de inwijding van het Derde Beit Hamikdasj en wat de Kohen moet doen met het bloed van het zondoffer. Een gelijk offer zal gebracht worden op de 7de van de maand voor diege­nen die uit dwaling gezondigd hebben. In de toekomst zullen er ook weer offers gebracht worden op Pesach en Soekot. De poort naar het Binnenhof zal alleen op Sjabbatot en Rosj Chodesj geopend worden. Het mincha offer wordt besproken en de offers voor Sjabbat en het Nieuwe Maanfeest. De Nasi (of Kohen Gadol) zal via die poort de hal binnentreden, hij zal bij de deurpost blijven staan en de Kohaniem zullen hem de offers brengen. Het volk zal Hasjem op Sjabbat en Rosj Chodesj dienen. De offers van de Nasiworden besproken en verdere bijzonderheden van de offers worden behandeld.

Het verband tussen de Maftier en de Haftara:
De Maftier van deze week is Parasjat Hachodesj, waar Hasjem aan Mosjé vertelt dat Nissan de maand zal zijn van de verlossing van het Joodse volk uit Egypte. Alle voorschriften voor het Pesachoffer worden aan Mosjé geleerd. De Haftara heeft het over een tijd in de toekomst. Er is sprake van de inwijdingsceremonie van de Derde Tempel, hetgeen zal plaatsvinden op Rosj Chodesj Nisan. Toen de Joden op het punt stonden om Egypte te verlaten, was de maand Nisan voor hen het symbool van het begin van een nieuw tijdperk. Wanneer de Masjiach komt, zal Nisan opnieuw het begin zijn van een nieuw tijdperk.

 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.