25 Kislew 5782 | 29 november 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Tazria - Metsora / Overzicht Overzicht | Haftara | Commentaar
Combinaties Wajjikra: 12:1-15:33 | door: Ohr Somayach

De Tora gebiedt een vrouw een korban te brengen na de geboorte van een kind. Een zoon moet op de achtste dag van zijn leven besneden worden. De Tora introduceert het verschijnsel tsara'at (vaak onjuist vertaald als melaatsheid) - een wonderlijke aandoening welke mensen, kleding, zowel als huizen kan aantasten, om iemand op te wekken van geestelijk falen. Een Kohen moet geraadpleegd worden om vast te stellen of een bepaalde plek tsara'at is of niet. De Kohen isoleert de lijder gedurende een week. Wanneer de ziekte na die week onveranderd is gebleven, dan wordt de patiënt voor een tweede week afgezonderd gehouden. Daarna beslist de Kohen  over de status van de desbetreffende persoon.

De Tora beschrijft de verschillende vormen van tsara'at. Diegene bij wie tsara'at is vast gesteld, moet zijn kleren inscheuren, zijn haar op zijn hoofd wild laten groeien tot over zijn snor en hij moet om zich heen roepen dat hij onrein is om anderen daarop opmerkzaam te maken. Hij mag geen normaal contact met anderen hebben. Het verschijn­sel tsara'at aan kleren wordt in detail beschreven.

De Tora beschrijft de procedure voor een metsora (iemand die is aangetast door tsara'at) bij het einde van zijn isolatie. Dit proces duurt een week en brengt korbanot en onderdompeling in het mikve met zich mee. Daarna moet een Kohen de metsora  rein verklaren. Een metsora met beperkte financiële mid­delen mag eenvoudiger offers brengen in plaats van de duurdere dieren. Voordat een Kohen  de diag­nose vaststelt dat er in een huis tsara'at heerst, wordt het huisraad uit het huis verwijderd, om te voorkomen dat zij ook ritueel onrein verklaard worden. De tsara'at wordt verwijderd door het desbetreffende aangetaste deel van het huis stuk te slaan en opnieuw op te bouwen. Wanneer het nogmaals optreedt, moet het hele huis worden afgebroken. De Tora bespreekt in detail die lichaamsafscheidingen die iemand ritueel onrein maken, waardoor het hem verboden wordt heilige voorwerpen aan te raken. De Tora beschrijft hoe men weer ritueel rein kan worden.

Joods Leven

 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.