17 Ijar 5779 | 21 mei 2019
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Mikeets (Sjabbat Chanoeka) / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Combinaties Bereisjiet 41:1-44:17 | door: Devorah
Dat tijdens Chanoeka 9 van de 10 keer tijdens parasja Mikeets valt, is geen toeval. Chanoeka en parasja Mikeets hebben namelijk meerdere overeenkomsten. Limud Yomi Kleinman Editie deel II geeft ons inzicht.

Toen de parao suggereerde dat dat Joseef een dromenuitlegger zou zijn, was het voor Joseef heel gemakkelijk en misschien voor de hand liggend om alle eer naar zich toe trekken waardoor hij alle macht in handen zou kunnen krijgen. In plaats daarvan geeft Joseef aan de parao Hasjem alle eer. [Bereesjiet 41:15-16]. Voor Joseef was het daarbij helemaal niet gegarandeerd dat hij door zijn eerlijk antwoord uit de gevangenis zou blijven. Waarom? Omdat parao's reactie makkelijk op zijn eerlijkheid kunnen zijn: “Als jij niet zo geweldig bent, maar jouw G'd, dan heb je hier niets te zoeken.”

In plaats dat zij een parade organiseerden om geëerd te worden op hun overwinning over de Grieken, streken zij ook niet met de eer. Zij gaven G'd alle eer. Dat licht van G'd moest weer schijnen en daarvoor hadden zij de brandende menora nodig. Zij gingen direct op zoek naar olie. Het wonder mocht zijn dat zij olie vonden voor slechts 1 dag, maar de menora bleef wel 8 dagen branden. Hun doel en attitude was de eer van Hasjem en gericht op Hasjem. Net als bij Joseef.

Ook een van de dromen van para'o, de droom van de magere koeien die de vette koeien opaten, komt vertoont overeenkomsten met Chanoeka. De Maqabiem waren in hun kleine aantal. In deze zwakte waren zij in staat de enorme
militaire machine van de Grieken te verslaan.

Op gebied van de gematria kunnen we parasja Mikeets en Chanoeka verbinden. Het Hebreeuwse woord voor kaars, ner, heeft een getalswaarde van 250. 8 dagen worden kaarsen aangestoken voor Chanoeka: 250x8=2000. Op 25 Kisjlev beginnen de 8 dagen van Chanoeka. 2000+25+=2025. Mikeets kent 2025 woorden.

In Bereesjiet 41: 34 lezen we: “Wechhimesj et-erets mitsrajiem...en hij [para'o] zal het land Egypte klaarmaken...” Deze vers maakt ook een zinspeling op Chanoeka. Chimesj kan je als een acroniem van chimesj lezen: chodesj [Rosj Chodesj; de viering van de nieuwe maand], Milah [brit milah; de besnijdenis] en de Sjabbat. Deze drie dingen werden ten tijde van Chanoeka vielen in de Griekse decreet tegen het Jodendom.

Joseef was de eerste die gedwongen werd om in galoet te gaan. Joden kunnen in galoet alleen overleven door de Sjchina met zich mee te dragen. De Sjchina kan alleen meegedragen worden door het houden van Rosj Chodesj, Brit Milah en de Sjabbat. Wechimesj betekent dus dat Joseef een spirituele fundament plaatste, zodat Klal Jisreal niet onder door zouden gaan door hun verblijf in Mitsrajiem. Dit gold ook voor de Joden ten tijde van de overheersing van de Grieken.

Tot slot is Chanoeka een licht in de donkere dagen van de winter. De winter is donker en oud, het moment dat het spirityele niveau op het laagste niveau is. Terwijl wij 90 dagen geleden tijdens Rosj Hasjana diepe ontzag toonden voor de sjofar die geblazen werd omdat Hasjem ons berechtte, 80 dagen geleden gingen we door het stof tijdens Jom Kippoer en beloofden beterschap. 75 dagen geleden waren wij overgeleverd aan de natuurkrachten die Hasjem aanstuurt, dit terwijl wij in onze gammele Soekka zaten. Hoewel het nog maar 90, 80 en 75 dagen is geleden, wat zijn er met onze voornemen terecht gekomen? Hebben we minder geroddeld, gelogen, gemopperd of aan andere zwakke middot van ons toegegeven?

Chanoeka komt van het woordje chinoech, onderwijzen en inwijden. Het doel van Chanoeka is om de spiritualiteit in de winter te bekrachtigen. Wij branden alles bij elkaar maar liefst 36 kaarsen. We beginnen op 25 Kisjlev, maar Hasjem belooft dat het licht van Chanoeka die wij ontsteken, wel 36 dagen van kracht blijft. Wat betekent dit? Dat we na Chanoeka nog de hele maand Tevet mogen genieten van de spiritualiteit van Chanoeka. Dit als een vliegende start naar de winter, waar we geen spirituele voorvallen, zoals de hoge feestdagen en andere bijzondere maanden en dagen die met name in de lente, zomer en herfst plaatsvinden, ervaren. Hoe werkt dit?

De niet al bekende traditie van Likkutei Maharil leert dat het oordeel van Rosj Hasjana voortduurt tot Chanoeka. Hasjems broches, enorme invloed en licht voor het komend jaar begint met Chanoeka. Door de kaarsen van Chanoeka aan te steken, laten wij het spirituele licht van Hasjem vrij. Dus wanneer we onverhoopt geen gebruik hebben gemaakt van de Jamiem Noraiem, en zelfs weinig berouw hebben getoond in Eloel, geeft Hasjem ons nóg een kans om berouw te tonen, om onze misstappen om te zetten in mitswes en verder te groeien in ons spiritualiteit. Daarom meent de Selah dat Chanoeka hét moment is om te lernen, omdat Chanoeka de dagen heeft, meer dan alle andere dagen dan ook, wanneer je je beste kan concentreren op de meest consistente Torastudie. Kedushas Levi schrijft: “het is het waard voor ieder persoon die zichzelf een Jood noemt, tijdens Chanoeka zijn gedachten te richten op Torastudie. Op deze dagen scheen Hasjem de Chanoekalichten op ons. Laten we onze kansen tijdens Chanoeka niet onbenut laten door spiritueel te groeien.”

 

 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2019 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.