17 Chesjwan 5782 | 23 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajjisjlach / Overzicht Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 32:4-36:43 | door: Ohr Somayach

Onderweg, terug naar huis, zendt Ja'akov engelachtige bood­schap­pers vooruit om zijn broer Esav te verzoenen. De bood­schappers keren terug en vertellen dat Esav naar hen onder­weg is met een leger van 400 man. Ja'akov verdeelt zijn kamp strate­gisch, bidt voor steun van Hajem en zendt geschenken naar Esav om hem te vermurwen. Die nacht blijft Ja'akov alleen achter en worstelt met de beschermengel van Esav. Ja'akov komt als overwinnaar uit de strijd, maar is gewond geraakt aan een zenuw van zijn heupgewricht (daarom eten de Joden de grote heupzenuw van een kosjer dier niet). De engel vertelt hem dat hij voortaan Israël zal heten, om aan te dui­den dat hij zowel van een mens (Lawan) als van een bovennatuurlijk wezen (de engel) gewonnen heeft. Ja'akov en Esav ontmoeten elkaar en verzoenen zich met elkaar, maar Ja'akov, die Esav toch niet hele­maal vertrouwt, verwerpt diens aanbod om samen verder te reizen. Sjechem, een Kena'anitische prins ontvoert Ja'akov's dochter Dina en neemt haar met geweld. In ruil voor een huwelijk met Dina stellen de prins en zijn vader voor dat Ja'akov en zijn familie trouwt met de leden van de Kena'anitische stam en zo de voordelen genieten van hun rijk­dom. Ja'akovs zonen leiden Sjechem en zijn vader om de tuin, door te suggereren dat zij akkoord gaan met het plan - echter, zo stellen zij, eerst moeten alle mannen van de stad besneden worden. Dina's broers Levi en Sjim'on gaan vervolgens de stad binnen en doden alle door de besnijdenis verzwakte mannen. Deze actie wordt gerecht­vaar­digd doordat de stad stil gezwegen heeft bij de ontvoering van hun zus­ter, waardoor iedereen medeplichtig is geworden. Hasjem geeft Ja'akov opdracht naar Beit-El te gaan en daar een altaar te bouwen. Devora, de voedster van zijn moeder Rivka, sterft en wordt begraven onder Beit-El. Hasjem verschijnt opnieuw aan Ja'akov, zegent hem en veran­dert zijn naam in Jisraël - Israël. Onderweg moet Rachel bevallen en baart Benjamin, de 12de van de stammen van Israël. Zij sterft in het kraambed en wordt langs de weg bij Beit-Lechem begraven. Ja'akov bouwt een graftombe voor haar. Jitschak overlijdt op de leeftijd van 180 jaar en wordt door zijn beide zonen begraven. De parasja eindigt met de opsomming van Esavs nakomelingen.

Bron: Joods Leven

 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.