12 Chesjwan 5782 | 17 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajjisjlach / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 32:4-36:43 | door: Devorah


Hasjem zegent en hernoemt Ja’aqov

vers 35:10Sjimcha Ja’aqov”… jouw naam is Ja’aqov… RaMBaN en Sforno leren ons dat Hasjem met deze vermelding bedoelde dat hij Ja’aqov blijft heten. Alleen vanaf dát moment, wanneer er sprake is van spirituele aangelegenheden, dan: lo’-jiaqre’ sjimcha ‘od Ja’aqov”… zal jouw naam niet altijd Ja’aqov zijn…”kie ‘iem-jisrael jihjeh sjmecha….maar met Jisrael zal je genoemd worden… (R’Bachya)

Zowel Avraham als Ja’aqov kregen een andere naam. Alleen is er een verschil. Nadat Avram Avraham genoemd werd, bleef hij in alle situaties “Avraham”. Ja’aqov bleef ja’aqov heten, alleen in spirituele situaties wordt hij Jisrael genoemd. Vandaar dat Hasjem nadrukkelijk begin met
Sjimcha Ja’aqov”. Or hachajiem leert dat iedereen die de Tora bij de naam kenbaar maakt, staat voor de ziel die Hasjem aan een persoon geschonken heeft. “Ja’aqov” staat voor zijn ziel, terwijl de naam Jisrael voor de verfijning, verbetering van zijn ziel staat. Ja’aqov heeft dit door te groeien bereikt. In geval van Avraham: de ziel Avram bleef gecontinueerd in zijn nieuwe naam. Daarom zit zijn oude naam ín zijn nieuwe naam omsloten: Avraham.

vers 11Anie El Sjaddaj… Ik ben El Sjaddaj. In parasja Lech Lecha leerden wij dat El Sjaddaj Almachtige G’d is. We gaan dit meer uitdiepen. “El” staat voor Hasjems eigenschap van genade. Sjaddaj komt van daj: genoeg. In feite betekent El Sjaddaj de “Ene dat Genoeg [Voldoende] is”. Hasjem heeft genoeg kracht om te zegenen en de zegeningen zijn van Hem en Hij weegt af en besluit hoeveel zegeningen iemand kan dragen zonder onder de spanning te breken.
Sforno koppelt het aan “wees vruchtbaar”… “
Anie El Sjaddaj pere oerveh… Ik ben El Sjaddaj, wees vruchtbaar… ook al ben je in je kinderen teleurgesteld, blijf vruchtbaar zodat de natie Jisrael blijft bestaan, omdat Ik el Sjaddaj ben, heb Ik alle macht Mijn zegeningen uit te dragen, wat er ook gebeurt”.
Ook betekent het dat Jisrael altijd zijn eigen koningen voortbrengt en daarom geen leiders van andere naties nodig heeft.
Volgens RaSji heeft de toekomstige opmerking “
goj oeqhal gojiem jihejeh mimecha… een natie en een menigte van naties zullen van je afstammen betrekking op zijn kleinzonen Menasjeh en Efrajiem, die in 48:5 de zegen van vruchtbare stammen ontvangen.

vers 13 Waja’al me’alajw elokiem… hierop trok Hasjem vam hem weg… Dit geeft aan dat deze ervaring noch een droom noch visoen was. Deze vers is een van de basisteksten voor de traditie dat de aartsvaders chariot van Hasjems Aanwezigheid zijn. Rechtvaardigen zijn de dragers van Zijn glorie en door hen toont Hij aan de mensen Zijn soevereiniteit (RaMBaN).

Ja'aqov vocht met de engel van Esaw, maar er wordt in de gewone vertalingen verteld dat Ja'aqov vocht met Hasjem. Ikzelf dacht dat je dit niet letterlijk moest nemen. Van de week R'Sprecher aan de telefoon gehad en heb het hem gevraagd: Hij legde uit dat er drie betekenissen voor Jisrael bestaan en dit zijn ze:

  1. Jisrael komt van Jisjar'el, wat "eerlijk [Jisjar] tegen G'd ['el]" betekent.

  2. Jisrael komt ook van Sar'el, wat Prins [sar] van G'd ['el] betekent en

  3. Jisrael komt ook van Jasjar...'el wat strijden voor G'd betekent.


In de vertaling staat strijden met of tegen G'd. Dat is onjuist, want er staat in Onkles staat geschreven Jisrael 'arej ravravat qadam Hasjem [Bereesjiet 32:29], wat lett. vechten voor Hasjem betekent.
Tegen wie? Dat staat in dezelfde vers: we'im anasjiem.. met mensen.
Wij vechten voor Hasjems' Waarheid [emet] in deze wereld. En hier vechten wij voor [dit had ik vorige week of ervoor geleerd]:

Op de afbeelding staat de alle eerste drie woorden van de Bijbel.
Op de eerste regel: Bereesjiet bara' 'eloqiem... In het begin schiep G'd...

Eerste woord laatste letter is een 'tav',
Tweede woord laatste letter is een 'alef,
Derde woord laatste letter is een 'mem'
Samen tav-alef-mem. Wanneer je die omdraait krijg je mem-alef-tev.
Mem-alef-tav is het woordje 'emet, wat Waarheid betekent.

De tweede zin staat:
Hasjem bara 'et ha'olam 'im ha'emet... Hasjem schiep de wereld met Waarheid

pagina 3 / 7 [1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [7]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.