12 Chesjwan 5782 | 17 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajjisjlach / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 32:4-36:43 | door: Devorah

Primaire doel
Chofetz Chaim zegt:
"Voor de Slechte Neiging (Jotzer hara) doet het er niet toe wanneer een Jood de hele dag vast, dawnen en geeft tsadoke, zolang hij maar niet de Tora bestudeert." Avraham staat voor vriendelijkheid, Jitschak staat voor dienstbaarheid. Vriendelijkheid en dienstbaarheid zijn twee van de drie onmisbare pilaren van de wereld (Pirke Avot 1:2). De derde pilaar, de Tora, is voor Jisrael van cruciaal belang. Zonder Tora, Jisrael zal falen. Ja'aqov staat voor de Tora. Dat is de reden waarom satan Ja'aqov heeft benaderd. De Joodse geschiedenis bevestigt dit alleen maar. Wanneer Joden op een heldhaftige wijze investeren in synagogen en tsedoke (goede doelen), maar niet in jesjives of andere vormen van instituten voor Torastudie, dan assimileren zij waardoor zij praktisch verdwijnen. Alleen wanneer Joden loyaal blijven aan de erfenis van Ja'aqov, dan blijven Joden sterk!

Waarom moest Ja' aqov tegen de engel van Esaw vechten? In de sjioer werd ons geleerd dat Ja' aqov Esaw twee heeft ontlopen:

  • na het wegnemen van de broche en

  • toen Esaw hem na 20 jaar tegemoet trad.

De engel van Esaw stak daar een stokje voor Ja' aqovs vluchtgedrag en ging met hen het gevecht aan zodat Ja' aqov gestrand raakte, waardoor Esaw hem in kon halen.
Vandaag tijdens de drosje van een andere rabbijn van ons, werd de volgende verteld (let wel: Tora is op
70 manieren te verklaren, dus beide kunnen waar zijn.
Ja' aqov wilde bij Bet ' El de steen die hij voor Hasjem wilde oprichten met wijn en olie overgieten. Hij had zijn kruikjes met olie onderweg ergens laten liggen en is vervolgens terug gegaan om ze te halen. Een van die kruikjes zou tijdens de overwinning over de enge Hellenisten gevonden, met de zegel van Ja' aqov erop en deze is voor de Menora van de herinwijding van de Tweede Bejt Hamiqdasj gebruikt en is in al die 8 dagen nooit op gegaan!

Toen sloeg de engel hem op die eerder genoemde spier die verwrongen raakte. Dat we dit niet mpgen eten herinnert ons er aan dat we altijd de kracht hebben om
niet voor ons Joods-zijn in alle opzichten te vluchten. We moeten er op trots zijn!

pagina 4 / 7 [1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [7]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.