15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Soekot Sjabbat Chol Hamo'ed / Overzicht Overzicht | Haftara | Commentaar
Feestdagen Sjemot 33:12-34:26 | Maftir Bamidbar 29:17-22 | door: Devorah
Mosje ontvangt de loechot
Rasji bewijst dat de Tora niet op een chronologische wijze gedocumenteerd is. De ‘eigel hazahav vond namelijk vóór de bouw van de Misjkan plaats.
Veertig dagen op de berg Sinaj werd Mosje met de ‘eigel hazahav geconfronteerd. Dit wordt tijdens Sjavoe’ot, in de maand Siewan, gevierd.
De tweede veertig dagen gaf Hasjem Mosje de tweede set loechot. Dat was tijdens Jom Kippoer, in de maand Tisjre. De tijd daar tussen beslaat vier maanden.

In de tweede set loechot werd de medicijn tegen de zonde van de ‘eigel hazahav: het gebod van de bouw van de misjkan hazahav, de gouden Misjkan. Vandaar dat parasja Tetzaveh 29:1 spreekt over een zondoffer middels een jonge kalf/stier. Dit was namelijk buitengewoon, omdat meestal voor zonden geen vleesoffers werd gegeven, mits het om een zonde gaat die zonder verkeerde intentie begaan is. Anders zou de Misjkan en later de Bejt Hamiqdasj op een abattoir lijken. Zo was de medicijn tegen Haman Ester hamalkah en van Hitler China en de VS.
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.