14 Chesjwan 5782 | 20 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajjesjev / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 37:1–40:23 | door: Devorah

Ja’aqovs voorkeur voor Joseef
Jozef was ben zeqoeniem…zoon van oudheid… (vs 3 hfst 37) alles wat Ja’qov in de jesjive van Sjem en Eber leerde, gaf hij door aan Joseef. Hierdoor was Joseef een wijze zoon. De Talmoed leert dat zaqen [oud] een samentrekking is van zeh sjeqana chachmah… iemand die wijsheid verwerft. Ja’aqov wist dat Joseef in ballingschap zou gaan, alleen hij wist niet hoe. Daarom gaf hij Joseef les. Het was wegens deze leerstelling dat Joseef ongedeerd van zijn eenzame ballingschap van 22 jaren in Egypte bleef, precies zoals Ja’aqov ongedeerd bleef tijdens zijn jaren met Lavan. (R’Yaakob Kamenetsky).
De Midrasj interpreteert het woord zeqoeniem als een samentrekking van ziejw ‘ieqoeniem…gezichtskenmerken. Daarmee bedoelt de Midrasj dat Ja’aqov een voorkeur naar Joseef had omdat de broers qua uiterlijk op elkaar leken. Dit moeten wij niet letterlijk opvatten, omdat het onaannemelijk is dat een aartsvader van Israël zo iets nietszeggend als gezichtsgelijkenis prefereert. We moeten hier de geestelijke essentie in verstaan die bij Ja’aqov zodanig doordrong dat het op zijn gezicht te lezen was. Joseef had ook deze blik van geestelijke perfectie, waardoor het heel begrijpelijk is dat Ja’aqov hem in hoogachting vasthield.

Ondertussen staat er niet dat Ja’aqov een voorkeur had voor Joseef, maar Jisrael. In de vorige parasja leerden wij dat Jisrael de naam van Ja’aqov was wanneer er op spiritueel niveau gesproken werd. R’Bachya wijst ons daarom erop het volgende: wejisra’el ‘ahev ‘et-josef michol-banaiw…en Jisrael hield meer van Joseef dan van al zijn zonen… Dit wordt door het eerder genoemde bevestigd, want er staat vervolgens (ik herhaal) kie-ben zeqoeniem…want hij was zoon van oudheid… De verklaring hebben wij hierover zojuist geleerd.

pagina 2 / 13 [1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [13]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.