12 Chesjwan 5782 | 18 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajjesjev / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 37:1–40:23 | door: Devorah

Tweede droom
Om dat nu de zon (Ja’aqov), maan (zijn moeder) en de sterren rond de ster van Joseef bogen, heeft Joseef daarom deze droom óók aan Ja’aqov verteld.

37:10…’anie we’immcha lehisjtachot lecha ‘artsah… ik en jouw moeder en jouw broers om ons voor jou te aarde te werpen? RaSji zegt hierop dat Ja’aqov verbolgen was omdat Rachel al gestorven was. Ja’aqov wist niet dat het om Bilhah ging omdat Bilhah hem als een moeder had grootgebracht (Bereesjiet Rabba 84). Ja’aqov wist dat het geen droom uit ijdelheid was, maar wilde deze gedachte eigenlijk uit de harten van de broers wissen, hij deed daarom als of het onmogelijk was omdat Rachel al door was, zodat de broers geen notie zouden geven, maar dat had geen succes. Want… wajeqan’oe-vo ‘echajw… terwijl nu zijn broers jaloezie tegen hem koesterden (vers 11). Het Schrift sprak tot nu toe over dat de broers Joseef haatten. Hier zien zij een verandering van houding: de broers waren jaloers (geworden). Eerste haten zij hem omdat hij Ja’aqovs lievelingszoon was, maar omdat hij kind was, waren zij niet jaloers op hem. Maar ook de broers waren wijze mannen en bij deze dromen realiseerden zij dat Joseef one way or the other heerser over hen zou worden (R’Baycha).

Omdat Potifars vrouw over Joseef een roddel in de wereld hielp door te zeggen dat hij haar had aangerand, heeft Hasjem een nieuw schandaal gemaakt. Hij zorgde ervoor dat de schenker en de bakker van paro’h in de gevangenis gegooid zouden worden, zodat de aandacht op Joseef verplaatst zou worden naar hen. Zij werden tevens Hasjems instrumenten om Joseef uit de gevangenis te krijgen om vervolgens onderkoning van Egypte te worden.

pagina 5 / 13 [1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [13]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.