13 Tisjri 5782 | 19 september 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajjesjev / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 37:1–40:23 | door: Devorah
Derde droom
Wat was de aanleiding van de gevangenisstraffen van de schenker en de bakker? RaSji vertelt dat in de zaak van de schenker had men een vlieg in de wijnbeker van de par’oh gevonden. In de zaak van de bakker had men een kiezelsteen het brood van de par’oh gevonden (Bereesjiet Rabba 88).
De aanklacht van de bakker woog zwaarder omdat hij onbedachtzaam is geweest. Het steentje zat namelijk of in het deeg of in de oven. De schenker daarentegen had gewoon domme pech. Ieder vlieg kan op ieder moment in de wijn terecht komen. Waarschijnlijk zat de vlieg nog geen eens in de wijnbeker toen de schenker het serveerde (Mizrachi, Gur Aryeh). Radak geeft aan dat de par’oh in het steentje had kunnen stikken en een vlieg is onschuldig.

vers 5 van 38: wajachkmoe chalom sjnejhem… toen droomden zij beide een droom… de agadische verklaring is dat ieder droomde de droom van hen beide. Dus hij droomde zijn eigen droom en de uitleg van de droom van de ánder. Vandaar dat vers 16 zegt …wajere’…kie tov patar… [hij=bakker] zag dat hij [Joseef]het [de droom van de schenker goed had geïnterpreteerd.
… ‘iesj kefitron chalmo… ieder naar de uitlegging van zijn droom…
De Midrasj leert ons dus dat een ieder de vooruitzichten van de ander droomde en niet de vooruitzichten van zichzelf, zodat wanneer een van hen hoorde hoe Joseef de droom van de ander uitlegde, wist dat het waar was.

vers 10sjliesjah sarieĝiem… drie ranken.. wijnranken hebben meer ranken dan drie. Vandaar dat Joseef het als drie dagen en niet drie maanden of drie jaar interpreteerde omdat bloesem zo snel rijpten.

vers 13jisa’ par’oh ‘et-ro’sjecha…par’oh zal je medetellen (berekenen)…Wanneer hij zijn dienaren zal samenstellen, om zijn maaltijden te bedienen, zal hij je meetellen, meerekenen.

we natata kos-par’oh bejado… en jij zal de par’oh’s beker in zijn hand geven… de par’oh zal je zo vertrouwen dat hij het zonder voorproeven zal dirnken. Hij zal de vlieg-in de wijn-incident niet tegen je gebruiken.

vers 16wajare’… kie tov patar… en zag dat hij het goed had geïnterpreteerd. RaMBaN zegt dat in feite de bakker niet van plan was zijn droom te vertellen. Maar toen hij zag dat de uitleg van de droom van de schenker logisch was, veranderde hij van gedachten. Waarschijnlijk hoopte hij op een des gelijke gunstige (tov) uitleg.
pagina 6 / 13 [1]      «      4   |   5   |   6   |   7   |   8      »      [13]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.