5 Tewet 5782 | 09 december 2021
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Artikelen / Parasja
Parasja Bereishit-In het begin
Noachieden, Parasja, Ilonia » 1.323 keer gelezen
In het begin. “We zijn bevoorrecht dat Moses onze leraar het rechte pad liet zien. De Thora begint zonder enige filosofisch bewijs en met de simpele woorden: ‘In het begin schiep G-d de hemel en de aarde’. We zijn geboden te geloven in G-d door alleen geloof en niet door speculatie”. (Rabbi Nachman of Breslov) “In het begin schiep G-d”. In de drie openingswoorden van de Hebreeuwse Thora “duidt” G-d zichzelf aan als de G-d van de...
Nadav en Avihu: de G'ddelijke dodelijke kus
Rabbi Sprecher, Parasja, Leven, dood en Opstanding der doden » 1.173 keer gelezen
Dan nemen Aharons zonen Nadav en Avihoe ieder zijn wierookvat, en legt daarin vuur en legt daarin reukwerk; ze boden echter vreemd vuur voor Hasjem, die Hij hen niet had geboden. Een vuur ging uit Hasjem en verslond hen en zij stierven voor Hasjem [ Wajjiqra/Lev. 10:1-2 ]. Veel Toracommentatoren hebben nagedacht waarom Nadav en Avihu stierven. Was dit 'vreemde vuur' voldoende reden voor een G'ddelijke doodsvonnis? Deze dilemma wordt bemoeilijkt door de raadselachtige reactie van Mosje op...
Geen enkele rechtvaardiging voor Lasjon Hara [kwaadsprekerij]
[Im]moraliteit, Ilonia, Lasjon Hara [kwaadsprekerij] » 1.196 keer gelezen
Zoals met elk gebod van de Thora kan niemand een rechtvaardiging vinden voor het spreken van Loshan Hara op basis van praktische redenen. Een Jood moet erop voorbereid zijn om af te zien van zijn welvaart, sociale status en zelfs van zijn levensonderhoud als dat de Thora zou overtreden. Onnodig te zeggen is het verboden om Losjan Hara te spreken om zo jezelf populair te maken of om zo vriendschap te krijgen.  Iemand zal niet moeten zwichten voor sociale druk en deelnemen aan roddel op...
Parasja Wajjesjev: De zonen van Noach leven via de lijn van Shem en Tamar
Parasja, Ilonia » 1.830 keer gelezen
In de Ark van Noach lag op èèn gebod het zwaarte punt: ”onthoud je van (verboden)  relaties”. Het lijkt heel simpel om aan te houden, maar onderzoek naar dit kan het een en ander aan het  licht brengen. Cham een zoon van Noach deed precies dat. Door te proberen te begrijpen en te rationaliseren om achter dit grote geheim te komen van het G-ddelijke plan. Cham onderzocht de bloedlijnen, genetica en de erfenissen. Ook keek hij naar de algemene kennis van hoe...
Kent het Jodendom eerwraak?
Parasja, Doodstraf, Halacha » 2.160 keer gelezen
Leest u eerst Bereesjiet/Genesis hoofdstuk 34 . Bij de aanranding van Dina door Sjechem en de daaropvolgende wraakactie van Sjimon en Levi lijkt er sprake te zijn van eerwraak. Maar is dat wel zo? Wat was er gebeurd? Er waren wat meisjes die muziek maakten in de buurt. Ja’akov zat te `lernen’ en merkte niet dat Dina het spektakel ging bekijken. Toen Sjechem Dina in het vizier kreeg, begeerde en verkrachtte hij haar en probeerde haar er van te overtuigen dat zij bij hem...
De lange, kronkelige weg van Israël
De Namen van G'd , Leven, dood en Opstanding der doden , Rabbi Sprecher » 1.709 keer gelezen
Mosje schrijft op gebod van Hasjem, hun uittochten stap voor stap op [ Bamidbar/Num. 33:2 ] Deze Sidra begint met een lijst van 42 plaatsen waar de Israëlieten tijdens hun veertig jaar zwerven in de woestijn gelegerd waren. 40 verzen leggen niet meer dan de namen en plaatsen vast waar de mensen gelegerd waren en vanwaar zij wegtrokken. Omdat er benadrukt moet worden dat deze verzen een herinnering aan het reisschema vormen, worden deze verzen op een marcherende toon gelaajned. De...
Vlaggen van onze Voorvaderen
Rabbi Sprecher, Parasja » 1.109 keer gelezen
Gedurende de reizen door de woestijn, werden de Israëlieten geboden om tribale vlaggen rond hun tenten op te zetten: “De Israëlieten zullen legeren met elk een persoon in de buurt van de vlag van zijn familie-insignes. Zij legerden op een afstand rond de Ohel Mo'ed ." Bamidbar/Num. 2:2 Wat was de betekenis van deze vlaggen? De Midrasj [ Bamidbar Rabba 2:3 ] zegt dat de inspiratie voor de vlaggen van de Berg Sinaj kwam. Twee en twintig duizend wagens met engelen ,...
Zijn er nog kohaniem tegenwoordig?
Halacha, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj , Opperrabbijn R. Evers » 2.507 keer gelezen
Aan het einde van het boek Leviticus – dat in de traditionele literatuur Torat Kohaniem wordt genoemd, de leer van de priesters – vragen velen zich af wat de moderne relevantie is van de vele voorschriften in dit derde boek van de Tora. Zo bestaat er de prangende kwestie van de status van de kohaniem tegenwoordig. Wie kan nog aantonen, dat zijn voorouders ooit dienst deden als priesters in de Tempel te Jeruzalem? Toch weten wij, dat ook de huidige kohaniem zich niet mogen...
Splitsing van de Rietzee Keriat Jam Soef- het einde van de slavernij
Huwelijk, Parasja, Oorlogsvoering » 2.186 keer gelezen
Het is niet eenvoudig om met alle Israelische oorlogen en Wereldoorlog II in ons achterhoofd terug te denken aan de bevrijding uit Egypte – meer dan 3323 jaar geleden. Niettemin `staan onze vijanden in iedere generatie weer op om het ons moeilijk te maken’ en kunnen we juist dit jaar weer heel serieus proberen die bevrijding opnieuw te beleven – want dat is de bedoeling van Seideravond! Van Poeriem tot Pesach – Adar en Nisan heten de maanden van de bevrijding. De...
Kent het Jodendom djihad?
Opperrabbijn R. Evers, Halacha, Oorlogsvoering » 1.242 keer gelezen
Ja’akov had het niet makkelijk in zijn leven. Nauwelijks was hij aan Lawan en Esau ontsnapt of zijn enige dochter Dina wordt geschaakt door Sjechem, de zoon van Chamor. Sjimon en Levi besluiten de stad aan te vallen en Dina te bevrijden. De agressor had de internationale rechtsorde – verwoord in de zeven Noachidische principes – geschonden met deze kidnapping. Deze episode heeft mij aan het denken gezet. Is het Jodendom een pacifistische religie? Kennen wij een djihad ? Wij...
pagina 5 / 7 [1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [7]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.