15 Adar II 5784 | 24 februari 2024
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Artikelen / Leer van de Lubavitcher Rebbe
Gioer [toetreding tot het Jodendom] volgens de Lubavitcher Rebbe
Leer van de Lubavitcher Rebbe, Redactie, Gioer » 4.943 keer gelezen
Wanneer iemand een rabbijn benadert om gioer te doen, moet de betreffende persoon eerst met zijn eigen respectievelijke geestelijke begeleider [waarin hij is opgegroeid of enige band mee heeft] nagaan waar dit verlangen vandaan komt en wat de oorsprong van dat verlangen is. Wanneer hij na overleg met zijn eigen geestelijke begeleider weer terugkomt en zegt dat hij nog steeds Joods wilt worden, moet er gezorgd worden dat de persoon in aanraking komt met iemand die hem op een authentieke...
Het geheim van de overleving van ons volk volgens de Lubavitcher Rebbe
Leer van de Lubavitcher Rebbe, Assimilatie, Redactie » 3.874 keer gelezen
Rebbe Menachem Mendel Schneerson Z"L   leerde het volgende: Wat is het geheim van de overleving van ons volk? Het verhaal van Poeriem, zoals verteld in het boek Esther, geeft ons een duidelijke analyse van het 'Joodse probleem'. In alle tijden waren er Hamans, maar we hebben hen - G'd dank – overleefd. Waarin schuilt het geheim van ons overleven? Poeriem leert ons de eeuwenoude les, dat nu zelfs actueel is. De les is dat ons verdriet niet door assimilatie[zelfs niet na...
Het buitenaards leven volgens de Lubavitcher Rebbe
Chassidiem en Chassidoes, Leer van de Lubavitcher Rebbe, Wetenschap » 3.718 keer gelezen
Is er leven in de ruimte? De Lubavitcher Rebbe wijst ons erop dat de Tora een melding maakt van leven op andere planeten. Door de Tora kunnen we zelfs iets van dat leven kennis kunnen nemen. In Richteren 5:23 zingt profetes Devorah over de overwinning van Barak over Sisera. Dan zingt ze: "Vervloekt is Meroz, vervloekt zij bewoners, zegt de engel van G'd!" Waar is Meroz en wie zijn de bewoners van Meroz? De Talmoed geeft hierover twee verklaringen. Een van die verklaringen is dat...
De vier poorten volgens de Lubavitcher Rebbe
Chassidiem en Chassidoes, Goed en Kwaad, Jeruzalem [Al-Quds] » 3.659 keer gelezen
Poorten van Jeroesjalajiem Je bent als een stad. Je hebt vier magische poorten: de poort van het zien, de poort van het luisteren, de poort van verbeelding en de poort van spreken. Het zijn magische poorten, omdat de Oneindige G'd niet in een concept past, maar Hij kiest er voor om netjes gekleed in de wijsheid van de Tora en wel jouw stad binnen te gaan middels deze poorten. Dit is de reden waarom de wereld deze poorten wilt bestormen. Zij wilt dat je lelijkheid...
Wat de Lubavitcher Rebbe wel en niet over de Sjoa' zei
Chassidiem en Chassidoes, Sjoa (Holocaust), Leer van de Lubavitcher Rebbe » 3.639 keer gelezen
In zijn schrijfsels en discussies weigerde de Rebbe - zijn familie zelf slachtoffer - een theologische verklaring te geven over wat er tijdens de Sjoa' is gebeurd. "We kunnen alleen maar toegeven dat er dingen gebeuren die buiten eindige kennis van de menselijke geest gebeurd. Het is niet mijn taak G'd  te verdedigen waarom Hij dit heeft gestaan. Het enige antwoord is dat we de onmiddellijke en volledige verlossing accepteren, die ten aangezicht van de aarde het kwaad voor eeuwig zal...
Erkenning van onze onbeduidendheid volgens de Lubavitcher Rebbe
Leer van de Lubavitcher Rebbe » 879 keer gelezen
Is het wel goed om klein te zijn? (Redactie: met de komende Pesach in het vooruitzicht, waar chameets [symbool voor de opgeblazen mens] uit onze huizen verwijderd moet worden en wij matzes [symbool voor bescheidenheid] eten, leek het mij zeer gepast om het volgende onderwerp van de Rebbe aan te snijden.) Er was een hele grote man. De sterren waren als kleine lichtjes aan hemel die slechts enkele honderden mijlen boven hem prijkten. De aarde waarop de man stond, was slechts een kwart...
Tora: Hij praat tegen Zichzelf volgens de Lubavitcher Rebbe
Redactie, Leer van de Lubavitcher Rebbe, Chassidiem en Chassidoes » 3.535 keer gelezen
De Tora is een interface; een raakvlak tussen het Oneindige en de Schepping. Voor de buitenkant spreekt het een menselijke taal. Aan de binnenkant is het een eindeloze diepte.  Tracht je een van  beide te grijpen, dan heb je niets. Tracht je beide te grijpen, dan heb je G'd Zelf. Tora is niet om dé waarheid te krijgen. Wanneer je in de Tora wordt ondergedompeld, zelfs wanneer je diep nadenkt over een vraag, zelfs wanneer je worstelt om alles te begrijpen, dan ben je al bij...
De verjaardag volgens de Lubavitcher Rebbe
Chassidiem en Chassidoes, Leven, dood en Opstanding der doden , Redactie » 3.807 keer gelezen
In 1992 is het jaar dat de Rebbe 90 werd. Zijn boodschap in verband met die betreffende verjaardag is: " Negentig is het getalsmatige equivalent van de Hebreeuwse letter die "Rechtvaardig" betekent . Wij moeten voortdurend streven naar meer rechtaardigheid. Vandaag moeten wij beter zijn dan gisteren en vandaag meten wij ons voorbereiden op een betere dag van morgen". Geboorte is een mysterieuze gegeven dat van bijna niets iets is geworden. Het wonder van de geboorte is, is niet...
De drie mysteries van het huwelijk volgens de Lubavitcher Rebbe
Huwelijk, Leer van de Lubavitcher Rebbe, Chassidiem en Chassidoes » 3.838 keer gelezen
„Toen bracht Jitschak haar naar de tent van Sara, zijn moeder; hij huwde Rivka, ze werd zijn vrouw en hij beminde haar" ( Bereesjiet / Gen. 25:67 ). De cirkel vormt de grens tussen de afgebakende ruimte binnenin en de onkwantificeerbare uitgestrektheid daarbuiten; tussen het meetbare en het oneindige, tussen kennis en het onkenbare. Inderdaad, de cirkel zelf is een mysterie, met zijn waarde alleen onthuld via het raadselachtige pi , hetgeen geen getal is, maar een reeks van cijfers...
Sjabbat Bereesjiet volgens de Lubavitcher Rebbe
Sjabbat, Leer van de Lubavitcher Rebbe, Chassidiem en Chassidoes » 3.633 keer gelezen
(©Chassidische kunstenaar Hendel Liberman) Er bestaat een welbekende uitspraak van de Rebbes van Chabad is: „Sjabbat Bereisjiet heeft effect op het hele jaar en de toon die op Sjabbat Bereisjiet gezet wordt, heeft gevolgen voor het hele jaar. Dit vereist een verklaring. Wat maakt Sjabbat Bereisjiet [de Sjabbat waarop de eerste afdeling van de Tora gelezen wordt] zo uniek? Waarom zou hetzelfde niet gelden voor de zo belangrijke dag van matan Tora (de dag waarop de Tora...
pagina 2 / 3 «      1   |   2   |   3      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.