9 Chesjwan 5781 | 27 October 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Hoe zagen Qa'jin [Kain] en Hevel [Abel] eruit?

Credits afbeelding: Zohar: Were Cain and reptilians or human? Van rabbi Anava In twee pasoekiek, verzen, in Bereesjiet/Gen. staat er iets opmerkelijks. “ En Adam [Harisjon] kende Chava en zij ontving en baarde Qa’jin en zei: “Ik heb een mens geworven met Hasjem” Bereesjiet/Gen. 4:1 . In Bereesjiet 5:3 staat vervolgens: “ Toen Adam [Harisjon] 130 jaar had geleefd, kreeg hij een zoon naar zijn gelijkenis en beeld en hij noemde hem Sjet”....

Uitgelicht dossier
Gastvrijheid
Rabbi José ben Jochanan had als gevleugelde uitdrukking “Laat je huis wijd geopend zijn en de armen je huisgenoten zijn”. Gastvrijheid [ hachnasat 'orchiem ] is daarom een centraal Joods begrip. In veel Joodse gezinnen is het de gewoonte om op Sjabbat gasten te ontvangen. De...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Lech Lecha
Aanvangstijd:
30 Oct: 16:55 uur
Eindtijd:
31 Oct: 17:56 uur
Jom Hazikaron

27 oktober 1905:
Pogrom in Tsernigov. 11 joden kwamen om, 11 raakten ernstig gewond. Er werd geslacht, geplunderd en brand gesticht van joodse eigendommen.

27 oktober 1940:
300 oude en zieken joden van Kalisz werden in speciale vrachtwagens middels vergassing gedood. Hun lichamen werden in het bos begraven.

27 oktober 1942:
2500 joden van Opoczno werden tijdens een ontruiming van het getto weggevoerd naar vernietingingskamp Treblinka. De 120 joden die achterbleven, werden voor werkzaamheden ingezet. Een klein deel ontsnapte in het bos. 4000 joden van Prysucha en enkele dorpen in de omgeving en 4000 joden van Miedzyrzec Podlaski werden naar Treblinka gevoerd. Enkele honderden joden vluchtten en kwamen in het verzet tegen de nazi’s.

Pasoek
Berachot 14a
Iemand die zich verzadigd heeft met de Tora, zal geen slecht nieuws in een droom ontvangen.
Informatie
Artikelen: 1.326
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 146
Deze maand: 11.412
Dit jaar: 196.765
Totaal: 3.520.281
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.