14 Chesjwan 5782 | 20 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Bereesjiet / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 1:1-6:8 | door: Devorah, Joel Nesanel, Lea Farkash en Rolf
Zeven concepten voor het bestaan van het universum:
Voordat Hasjem het universum schiep, schiep Hij eerst:

  1. Tora
  2. Tesjoeva
  3. Gan Eden
  4. Gehinnom
  5. Kiseej Hakavod (Hemelse Troon van de Glorie)
  6. Beejt Hamiqdasj en
  7. de naam van de Masjiach


Eerder gaven we aan dat Hasjem de Tora heeft gebruikt als blauwdruk van het universum. Daarnaast is de wereld geschapen om Tora te lernen en invulling te geven aan de ge/verboden.

Tesjoeva zorgt ervoor dat alles blijft bestaan. Een wereld zonder tesjoeva' zou vergaan door Rechtspraak van Hasjem Gan Eden is gemaakt zodat de rechtvaardigen hun beloningen kunnen ontvangen.
Gehinnom is gemaakt als plaats zodat de slechten gestraft kunnen worden.
Middels de Hemelse Troon van Hasjem openbaart Hij Zijn glorie aan ons. De Sjechina, G'ds Glorie, woonde in de Bejt Hamiqdasj.

Het uiteindelijke doel van de mensheid is het bereiken van de toestand van de dagen van Masjiach, vandaar dat de naam van de Masjiach moest worden geformuleerd vóór de aanvang van de wereld.

Tijd
Op de eerste dag werd de tijd gecreëerd. Hij bedacht een 24-uurs cyclus onderverdeeld in dag en nacht.

Engelen
Vijf groepen van engelen vonden op de tweede dag hun bestaan: de Airailiem, Malachiem, Ofaniem, Serafiem en de Chasjmaliem. De rest van de typen engelen werden op de vijfde dag geschapen.
Waarom werden deze engelen op de tweede en niet op de eerste dag geschapen? Dan kan niemand beweren dat zij scheppingspartners van Hasjem zijn geweest.

Gehinnom
Als de Gehinnom op de tweede dag is geschapen, waarom wordt er gezegd dat de Gehinnom al voor de schepping van het universum gemaakt werd?

Het concept werd voor de schepping gemaakt, maar kreeg op de tweede dag gestalte.

De Gehinnom bestaat uit zeven afdelingen afhankelijk van de zwaarte van de straf. Eigenlijk is de Gehinnom een plaats voor correctie voor iedereen op enkele uitzonderingen na. Na de correctie gaan we het Olam haba in.
De werkelijke slechte mensen worden in een vuur geconsumeerd. Zij komen dan boven en weer worden zij geconsumeerd.

Gan Eden
Op de derde dag werd samen met de bonen en het gras over de hele wereld Gan Eden geschapen. Daardoor is het de aarde, in opdracht van Hasjem, die Gan Eden voortbtacht. De Geleerden leren ons dat Gan Eden een aparte schepping is, anders is dan de rest op deze wereld, maar vooral dat het eeuwigheidswaarde heeft. Zo ook de bomen en het gras in gan Eden!

De bomen van Gan Eden heeft ieder een eigen symbolische hoger doel. Gan Eden kent 800.000 bomen en zien er ook allemaal heel verschillend uit.
Gan Eden is Hasjems plek op aarde. Het is de spirituele tegenhanger van de Gan Eden Boven, waar de zielen van de rechtvaardigen na hun dood wonen.

De Boom van het Leven, in het midden van Gan Eden, bedenkt met zijn takken de hele Tuin. Het brengt 500.000 verschillende smaken voort en het zoete geur is tot in alle uithoeken van de aarde te ruiken.

Livjasan
Het grote monster leviathan uit de TeNaCH werd op de vijfde dag geschapen. Wanneer het wilde eten, hoefde hij alleen met zijn enorme staart te zwaaien en door de golven kwamen de vissen naar boven, omdat de vissen dachten dat door de golven eten in de buurt was.

pagina 4 / 15 [1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [15]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.