10 Tisjri 5783 | 05 oktober 2022
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Bereesjiet / Haftara Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Jesjajahoe 42:5 - 43:10| door: Zwi Goldberg
Korte inhoud van de Haftara
De Profeet Jesjajahoe begint de Haftara met ons erop te wijzen dat Hasjem de Masjiach opdracht heeft gegeven om het Joodse volk te bevrijden uit zijn ballingschap en de hele wereld te tonen dat Hasjem de werkelijke Meester is over de wereld. Na de verlossing zal de hele wereld Hasjem prijzen. Hasjem zal de onderdrukkers van Bnei Jisraël straffen. Daarna volgt een verwijt van de Joden in Ballingschap. Hasjem verzekert ons dat Hij ook bij ons is in de ballingschap. Israel zal eerst vernederd worden in de ballingschap maar daarna verlost worden. Hasjem belooft dat Bnei Israël vanuit de hele wereld zal worden ingezameld. De Haftara besluit met het bewijs dat de G-ddelijke profetieën betreffende de toekomst zullen uitkomen.

Het verband met de parasja
1. De parasja begint met de schepping van de wereld; de Haftara begint met de woorden: „Zo zegt G-d, Hasjem, Schepper van hemel... en aarde." Verder heeft de Haftara het over de schepping van de Komende Wereld.
2. De Haftara kan gezien worden als een voortzetting van de parasja in die zin, dat de parasja spreekt over de fysieke schepping van de wereld, terwijl de Haftara het spirituele doel van de schepping tot onderwerp heeft.

Bron: Joods Leven

 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.