14 Chesjwan 5782 | 20 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Bereesjiet / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 1:1-6:8 | door: Devorah, Joel Nesanel, Lea Farkash en Rolf

Dawnen/bidden
Uit de Stone Editie ontstaat de volgende vraag: Bereishish/Genesis hoofdstuk 2 vers 5, blz11 in de voetnoot staat dat Adam bad voor regen. Echter word er in de Thora tekst gesproken over dauw en bij Noach en de regenboog staat toch ook dat er niet eerder regen was gevallen. Dus hoe kon Adam ergens om bidden wat hij nog niet kende? De reden dat Hasjem de schoot van een aantal vrouwen gesloten hield was om hun gebed en het versterken van de emoenah [G'dsvertrouwen] van hun echtgenoten.  G'd verlangt naar de gebeden van de rechtvaardigen. Dus het draait om te leren bidden, Hasjem aanroepen voor hulp. Hoe echter kon Adam weten dat hij bidden moest voor regen?

Hasjem onthield de aarde iets waarvan Adam wist dat het nodig was. Waarom? Zodat Adam erom via gebed tot Hasjem zou vragen. Adam wist instinctief - door G'd geschapen – dat er regen nodig was en dat hij dit alleen kon bewerkstelligen door te dawnen/bidden. Het was dus een door G'd gegeven instinct.

G'd schiep Adam met twee specifieke instincten: dat de aarde regen nodig heeft om gewassen voort te brengen en dat je moet dawnen/bidden als je iets van Hasjem gedaan wilt hebben. Daarom wist Adam instinctief dat hij voor de gewassen moest dawnen/bidden en daarom zond Hasjem regen. De regen waar Adam om had gevraagd was volgens om de planten te onderhouden. De planten waren al geschapen, maar moesten alleen nog maar groeien.

watotse' ha'arets...en de aarde bracht voort... Vs. 1:12 Rabbi Assi leert dat tot de schepping van Adam, nog niets gegroeid had. Planten kwamen op op de derde dag, zoals Hasjem dit opdroeg, maar stopten met groeien alvorens zij door de grond heenbraken. Hierdoor bleef niets anders over dan dat Adam voor hen moest dawnen, waarna regen viel en de groei werd voltooid. Dit leert ons dat Hasjem verlangt naar gebeden van de rechtvaardigen [Choellin 60b].


pagina 6 / 15 [1]      «      4   |   5   |   6   |   7   |   8      »      [15]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.