12 Chesjwan 5782 | 18 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Mikeets / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 41:1-44:17 | door: Devorah

Joseef wordt onderkoning
vers 43…Avrach!... Kniel!... Rasji en Onkelos leren ons dat avrech uit twee woorden bestaan:
av = vader
rach= koning [Aramees]
Een andere interpretatie van avrech is “av”, vader in wijsheid en nog “rach” – teeder - van jaren (Bereesjiet Rabba 90).

..na'ar 'ivrie 'eved... een Hebreeuwse jongeman, een slaaf... 41:12 De kamerheer maakte gebruik van geringschatte woorden om Joseef te omschrijven: een jongeman zou geen onderscheid of verschil kunnen maken. Een Hebreeër die geen sjoege heeft van de Egyptische taal, een slaaf die volgens de Egyptische wet géén regeerder kan worden, noch dat hij sjieke kleding van de adel mag dragen (Rasji). Rasji leert dat de kamerheer deze woorden zorgvuldig koos om Joseef te stigmatiseren. Het is toch logisch dat een slecht persoon handelt naar zijn aard?

Nogmaals, volgens de Egyptische wet kan een slaaf geen hoge positie krijgen. De Talmoed leert ons in Sotah 36b dat het volgende vooraf ging voordat par'o Joseef als onderkoning aanstelde:
De vooraanstaande astrologen protesteerden: 'Wilde jij een slaaf wiens meester hem 20 zilverstukken kostte over ons aanstellen?'. Par'o realiseerde zich echter dat alleen Joseef een plan tegen de uitkomst van zijn droom tot uitvoering kon brengen. Daarom maakte hij een uitzondering op de wet. Aangezien hij wist dat Joseef's functioneren als onderkoning het beste tot uiting zou komen wanneer de aristocraten loyaal naar hem zijn, heeft hij eerst zich beraden met de hovelingen. Pas toen zij akkoord gingen met zijn voorstel om Joseef tot onderkoning te maken, tóen pas werd hij door par'o uitgeroepen tot onderkoning.

pagina 3 / 12 [1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [12]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.