10 Tisjri 5783 | 05 oktober 2022
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Mikeets / Haftara Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
1 Koningen 3:15-4:1 door Devorah
Ook de Haftara spreekt over koninklijke dromen en de nasleep daarvan. Para'o had een voorspellende droom en Joseef paste zijn G'd gegeven wijsheid toe om deze te kunnen interpreteren, met als gevolg dat hij erkend werd als de meest geschikte persoon om over Mitsrajiem te heersen. 

Sjlomo hamelech had op zijn twaalfde leeftijd een droom. De droom zette de toon op zijn heerschappij en gaf informatie over de toekomst van het Joodse volk. In deze droom vroeg Hasjem aan de net gekroonde Sjlomo hamelech met was hij gezegend wilde worden. Sjlomo hamelech vroeg om chochmah; wijsheid.

Blij dat Sjlomo belangeloos had gevraagd om wijsheid en niet zelfzuchtig wensen zoals verlenging van zijn jaren, toenemen van rijkdom en macht, beloofde Hasjem niet alleen een ongekende wijsheid zoals die nog nooit geweest is en nooit meer zal komen, maar ook rijkdom en eer, waar Sjlomo niet om gevraagd heeft.

Vlak na de droom kwam het bewijs van de vervulling van zijn wens in de vorm van een schijnbaar onoplosbaar dilemma die we in deze Haftara kunnen lezen. Sjlomo's oordeel dwong bewondering en respect van het volk af. Deze wijsheid werd een zekere mate de stempel van zijn regering, maar ook een voorteken van de drie inspirerende en verhelderende boeken die hij zou bijdragen aan de TeNaCH: Misjlee, Sjier Hasjieriem en Qohelet.

In 1 Kon. 5:12 leert hoe Hasjem de wens voor wijsheid van Sjlomo hamelech had verhoord, omdat hij in staat was in 3000 metaforen te kunnen spreken. De Midrasj Aggada leert dat deze 3000 metaforen de volste zin [kennis] van de Tora vormden. Daarnaast kende ieder metafoor nog eens 1000+5 redenen.

Tot slot kende de lengte van het begrip – waarover Sjlomo hamelech beschikte – wel 3000 niveaus.

Bron: Joods Leven

 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.