13 Tisjri 5782 | 19 september 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Besjalach / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Sjemot/ Exodus 13:17-17:16 | door: Devorah
De 600.000 zielen betrof slechts een vijfde deel van het hele volk
...wachamoesjiem... waren bewapend...Ondanks een natie die onder directe beschreming van Hasjem stond, is het een opdracht van de Tora dat mensen altijd zichzelf moeten kunnen verdedigen. Wanneer het nodig is, dan zal Hasjem met wonderen ingrijpen (R. Bachya). Ondanks dat zij bewapend waren, zouden zij absoluut terug naar Mitsrajiem gevlucht zijn als zij een oorlog met de Filistijnen hadden ontketend. Rav Hirsch leert dat niet hun zwaard faalde, maar hun hart dat er onder lag... zij slaagden er (nog) niet in om hun geest van vertrouwen in Hasjems handen te leggen: onder wat voor situatie dan ook.
Volgens de Midrasj komt het woord chamoesjiem van het woordje chomesj; een vijfde. Dit impliceert dat slechts eenvijfde (=600.000 mannen of te wel om en nabij 2.000.000 mannen, vrouwen en kinderen) van Joden Mitsrajiem verlieten. Hoor: eenvijfde! 5x600.000... 5x2.000.000... De rest was niet klaar om een nieuw (vroom) leven (als Jood) met Hasjem te leiden. Zij stierven tijdens de plaag van de duisternis, zodat de Egyptenaren niet konden zien dat net zo goed Joden als Egyptenaren door de plaag geslagen werden (Rasji). Dit herhaalt zich met de Tweede Uittocht: Bavel. Toen Ezra de Joden opriep om van Bavel en Persië alijah te doen, gaven van de miljoenen Joden slechts 42.000 aan de oproep gehoor!


pagina 9 / 13 [1]      «      7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [13]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.