22 Chesjwan 5782 | 28 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Bechoekotai / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Wajjikra/ Leviticus 26:3-27:34 | door: Devorah
Tochachah; waarschuwingen
Naast al die mooie zegeningen, waarschuwt de Tora in 26:14-43 voor Hasjems vergeldingen. Wanneer het Joodse volk als uitverkorenen falen in hun taken, dan zullen er vreselijke straffen over hen heen komen, waarschuwt de Tora. Deze maatregelen zijn niet als wraak, maar als middelen om de mensen tot tesjoeva' te laten komen. Daarom dat deze straffen in stadia van een toenemende strengheid worden uitgevoerd. Wanneer Israel in de eerste stadium hun les nog niet hebben geleerd, weigeren de zonde te erkennen en hebben geen aandacht voor Hasjems woorden, dan maken zij van hun oorspronkelijke zonde een ergere zonde. Het gevolg is dan ook dat de volgende stadia van straffen ernstiger worden. Dit culmineert totdat de climax behaald wordt waarin het volk berouw toont.
Er is een voortdurend refrein van "zeven manieren van straf" in het hoofdstuk (Vs. 18, 21, 24, 28). Volgens Rasji is het aantal letterlijk. Het betekent dat de zonde uit zeven componenten samengesteld die vervolgens maat voor maat werd gestraft. Zeven zonden worden met zeven starffen beantwoord. Ibn Ezra en RaSjBaM denken dat het getal zeven figuurlijk is dat moet aantonen dat er vele zonden en vele straffen zijn.

De Tochachah begon met een kettingreactie van zonden die uit zeven stappen bestonden, waarvan een iedere zonde naar de volgende zonde leidde. Jij
 1. doet geen Torastudie meer
 2. waardoor je stopt met het doen van mitswes.
 3. Vervolgens voel je weerstand van anderen - die loyaal aan de Tora zijn - , waardoor je weer
 4. hekel aan de geleerden krijgt die de mitswes verklaren en die vervolgens op hun beurt
 5. proberen te voorkomen dat jij meer mensen "off derech" (van het pad van de Tora) trekt,
 6. wat het van het pad van de ontkenning zal zijn waarin de authenticiteit van de ver- en geboden wordt betwijfeld (dit zijn MIJN verordeningen), waardoor je uiteindelijk
 7. het bestaan van G'd zal ontkennen, die het verbond tussen Hem en het volk heeft gemaakt.
Dit is de enige plaats in het hoofdstuk waarin de zonde specifiek worden genoemd. De latere series van de zeven straffen zijn gebaseerd op Israel's nationale apathische of negatieve houding tegen Hasjems boosheid, de G'ddelijke reactie op zonde is gelijkwaardig aan een koppige voortzetting van diezelfde zonden.

Tijdens deze parasja was deze Sjabbes het lernen van Pirke Avos 5 aan de beurt en ook daarin wordt gesproken over de zeven G'ddelijke vergeldingen. Deze zeven straffen zijn maatregel voor maatregel voor zeven zonden. Iedere calamiteit waarin de mensheid in is betrokken, is een straf voor een zonde. Pirke Avos 5:11 beschrijft het zo:Zeven soorten straffen komen over de wereld voor zeven categorieën overtredingen:
 1. Als sommigen wel een tiende van de oogst geven (voor Leviet, weduwe, wees en armen), maar anderen niet. Dan komt er hongersnood door droogte en een deel hongert en een deel heeft volop.
 2. Hebben allen besloten dat tiende niet te geven, dan ontstaat er hongersnood door een catastrofe en door droogt.
 3. Heeft men ook besloten geen challa (aan de priester) meer te geven, dan komt er een hongersnood door vernietiging (Bamidbar/Num. 15:20.
 4. Dodelijke epidemieën komen over de wereld voor die doodstraffen, in de Tora vermeld, waarvan de uitvoering niet tot de mogelijkheid van de wereldlijke rechtbank behoort, eveneens door het niet nakomen van de voorschriften betreffende de vruchten van het zevende jaar Sjmot/Ex. 23:11.
 5. Het zwaard komt over de wereld wegens vertraging in de rechtsgang en wegens rechtsverdraaiing en wegens hen die de Tora niet volgens de wet interpreteren.
 6. Wilde beesten komen over de wereld wegen valse eed en wegens Chilloel Hasjem.
 7. Verbanning komt over de wereld wegens afgodendienst, wegens bloedschande en wegens moord en vor het niet braak laten liggen van het land in zevende jaar.

pagina 4 / 5 «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.