18 Kislew 5784 | 01 december 2023
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Naso / Inzicht Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bamidbar/ Numeri 4:21–7:89 | door: Zwi Goldberg

Sjimsjon is de bekendste Nazir

Aantal jaren geleden gepubliceerd bericht in The Jerusalem Report worden een op de drie Isra­elische vrouwen op hun werk handtastelijk lastig gevallen. Maar daar slechts een hand­vol gevallen onder de aan­dacht wordt gebracht van politie en rechtbank, wordt het publiek misleidt met de gedach­te dat het slechts een rand­verschijnsel is. Wat het werkelijke aantal ook is, het handtastelijkheid is een probleem dat niet alleen in Israël voor­komt. Halacha verbiedt absoluut iedere seksu­eel las­tig­vallen, zowel met woorden als fysiek. Het is niet alleen verbo­den, het is zelfs een zwaar misdrijf. In hun com­men­taar op het na elkaar  noemen van de wetten voor de nazir en die voor de Sota, vertellen onze geleerden in Sjemot Rabba: „G-d zei tegen de nazir: ‘Je hebt gezworen om geen wijn te drinken, opdat je je verre zult houden van zonden. Maar zeg niet: Ik zal geen druiven eten en ik zal niet zon­di­gen.'"

De pasoek in Naso is duidelijk: „Alle dagen dat hij een nazir is, zal hij niets eten dat afkomstig is van de druiven­rank, van de zaden tot de huidjes." De Tora is niet tevre­den als hij alleen maar geen wijn drinkt, hij moet van alles dat met wijn te maken heeft, afblijven. De midrasj gaat verder:
Ook een vrouw wordt een wijn­rank genoemd. Want er staat geschreven: „Je vrouw zal een vruchtbare wijnrank zijn." G-d zei: „Zeg niet: ‘Omdat het verboden is dat ik seksuele relaties heb met een vrouw, kan ik haar wel vasthouden en dan heb ik niet gezon­digd,' of: ‘Ik zal haar omarmen en dan heb ik nog niet gezondigd,' of: ‘Ik zal haar kussen, maar dan heb ik nog niet gezondigd,' want net zoals de nazir die gezworen heeft geen wijn te drinken ook van de druiven moet afblijven, zo mag je ook een vrouw niet aanraken, als ze niet jouw vrouw is."

De midrasj vergelijkt het voorschrift van de sota met dat van de nazir. Zoals de Tora een „hekje" gemaakt heeft rondom een Tora-verbod in het geval van de nazir, zo be­schouwd het ook de „hekjes" rondom seksuele immo­ra­liteit een Tora-gebod. Helaas zijn vele niet-mitswa-hou­den­de Joden „toegefelijk" met de seksule moraal. Zij heb­ben de reinheidswetten van Tora verlaten en hebben de meest elementaire begrippen van moraal losge­laten. Sek­su­eel contact tussen twee volwas­senen die daarin toe­stemmen, is heel normaal geworden. Samenwonen voor het huwelijk is algemeen acceptabel (hoewel ieder onder­zoek aantoont dat het een slechte voorbereiding tot het huwelijk is en meer echtscheidingen oplevert). Is het verwonderlijk dat in een samenleving die zo weinig waar­de hecht aan de heilig­heid van het huwelijk, vrouwen zoveel seksu­eel lastiggevallen worden?

Het Tora-verbod op seksueel contact buiten het huwelijk beschermt de waardigheid en heiligheid van iedereen en is de beste preventie van seksueel lastigvallen.

Bron: Joods Leven

 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.