16 Tisjri 5784 | 30 september 2023
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Beha'alotecha / Haftara Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Zecharja 2:14-4:7 | Reuben Ebrahimoff
Samenvatting:
De Haftara begint met de voorspelling door Zecharja van de terugkeer van Hasjem in de toekomst, naar Jeruzalem. Dan zullen de volken van de wereld zich aansluiten bij die inzameling en dat meevieren. Het tweede deel van de Haftara gaat over de beschuldiging en vrijspraak van Jehosjoea de Kohen Gadol door het hemelse gerechtshof. Hij wordt beschermd tegen de aanklachten van de Satan. De Haftara gaat dan verder met een boodschap voor Jehosjoea de Kohen Gadol. Eerst wordt hij vermaand omdat zijn kinderen getrouwd zijn met niet-Joodse vrouwen en daarna wordt hem beloning in het vooruitzicht gesteld als hij Hasjems wegen blijft volgen. Tot slot vertelt Zecharja over zijn visioen van de Menora en de boodschap daaraan verbonden: „Niet door kracht en niet door macht, maar door Mijn geest, zegt Hasjem-Tsewaot."

Rasji verklaart: „Dit is een teken voor Zeroebawel, dat net zoals deze olie van de Menora en de olijven, waaruit zij voortkomen, uit zichzelf rijpen, zo zal jij Mijn huis niet bouwen met jouw eigen kracht of met jouw eigen macht, maar Ik zal Mijn geest op Koning Darius van Perzië leggen en hij zal je opdracht geven te bouwen en alle bouwkosten te betalen van zijn schatkist."
Een andere verklaring is dat de Masjiach, een afstammeling van Zeroebawel, de wereld niet zal veroveren met fysiek geweld, maar doordat de volken door hem geïnspireerd worden en willen dat G-ds geest  op hen zal rusten en hem zo zullen volgen.

Het verband tussen de haftara en de parasja
De parasja begint met instructies voor het dagelijks aansteken van de Menora in de Tempel. De haftara spreekt over het visioen van de Menora  en de uitleg daarvan door de engel. Misschien zit de vergelijking ook in de boodschap van het visioen van de Menora, dat de uiteindelijke overwinning niet met fysiek geweld behaald wordt maar door Hasjem en het vers in de parasja (10:35): „Op Eeuwige, laat Uw vijanden verstrooid worden en die U haten op de vlucht gaan." Het was de Aron HaKodesj - de Heilige Ark - met de Stenen Tafelen en het Sefer Tora, dat de kracht had om de vijand op de vlucht te jagen.

Bron: Joods Leven

 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.