19 Tammoez 5784 | 25 juli 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Choekat / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bamidbar/ Numeri 19:1–22:1 | door: Devorah en Alexander van Dijkhuizen
Mosje slaat op de rots

Parah Adoemah; Rode vaars
Gevolg van de dood van Mirjam
Weer een protest
Boek van oorlog van Hasjem
Ging het nou om Canaaieten of Amalekieten?

Parah Adoemah; Rode vaars

De wet van de vaars valt onder de irrationele wetten: choekat hatora. Satan en de andere naties schimpen Jisrael met de opmerking: wat is de bedoeling van deze wet??
Rasji zegt dat wij van en in de Tora leren dat een G’ddelijke decreet niet aan ons is om daarover iets af te vragen. RaMBaN legt uit dat een wet als van de vaars om schimpende opmerkingen van ketters vraagt omdat deze wet buiten de Bejt hamiqdasj vervaardigd moet worden (’el-michoets lamacheneh… buiten het kamp… vs. 3; volgens Sifre op de Olijfberg[/b]), als of het met de “demonen van het veld”verzoent.
Tosafot verklaart in Avodah Zarah 35a dat het ongepast is om ons af te vragen wat de betekenis van deze wet is. Hasjem gaf ons Zijn beste goed en Zijn meest geheime wetten in de vorm van een G’ddelijke kus: intimiteit van een man aan zijn geliefde…
De wetten van de Tora zijn producten van Hasjems Intellect die door met geen enkel mens te vergelijken is. Zoals de RaMBaM leert: Hasjems kennis van theorie en object zijn EEN IN Hem. Kennis van een object of een theorie staat buiten onszelf. De mens heeft zijn beperkingen, Hasjem is onbeperkt. Vandaar dat er niets in de Tora staat dat geen betekenis heeft. Ook al snappen wij er niets van. Dat is onze beperkingen.
De Midrasj leert ons over de paradox van de Rode Vaars. Het as zuivert besmette mensen, zoals Ijov 14:4 afvraagt Wie uit iets besmette iets reins kan halen. Denk aan Avraham uit zijn vader Terach, Hizkijah uit Achaz of Josiah uit Ammon. De Talmoed voegt aan de paradoxe toe dat wij geen bloed mogen benuttigen, maar moedermelk is getransformeerd bloed dat als voedsel voor de baby dient. (Niddah 9a). R’Jochanan leerde zijn talmiediem nav de Rode Vaars dat niet de korps dat besmetting of het as dat zuivering veroorzaken. Deze wetten zijn decreten van de Allerhoogste – Kadosj Baroech Hoe- en geen mens mag daar vragen achter stellen. Iets niet begrijpen betekent niet dat het onwaar is (R’Munk).

Mechoets lamachaneh... buiten het kamp... Vs. 19:9: het as werd in drie porties verdeeld:
  1. een deel werd op de Olijfberg bewaard voor toekomstig gebruik, denken aan het zuiveren van de Kohen in zijn toekomstige dienst of om met het as van de toekomstige Rode Vaarsen te vermengen
  2. een deel werd weer opgedeeld in de 24 delen van de Kohaniem, voor degene die mensen zuivert en
  3. laatste portie werd voor bewaring bewaard in de Chail. Dat een omgeving net naast de binnenplaats.
Rabbi Sprecher gaat HIER verder met de Rode Vaars.

pagina 1 / 5 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.