16 Tisjri 5784 | 30 september 2023
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Choekat / Haftara Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Sjoftiem/Richt. 11:1-33 | Zwi Goldberg
Jiftach was de eerste zoon van Gilad. Zijn moeder was een zona, een vrouw van twijfelachtig gedrag. Daarna trouwt zijn vader met een meer gedistingeerde vrouw en als zijn vader overlijdt gooien de zonen van deze tweede vrouw Jiftach het huis uit. Jiftach wordt beroepssoldaat buiten Erets Jisraël. Dan worden de Joden aangevallen door de Amonieten en de ouderen van Gilad vragen Jiftach om hun leider te zijn. Jiftach gaat ermee akkoord en vraagt Hasjem om Diens steun. Jiftach tracht een vreedzame regeling te treffen met de koning van Amon, maar de regeling wordt verworpen. Jiftach zweert om het eerste dat bij zijn terugkeer uit zijn huis hem tegemoet komt, te offeren, als hij als overwinnaar uit de strijd komt. Jiftach haalt een overweldigende overwinning. Hier eindigt de Haftara.

Maar Hasjem was boos op Jiftach, die een gedachtenloze eed had gezworen en zijn dochter kwam het eerst het huis uit. En opnieuw maakte Jiftach een ernstige fout: getrouw aan zijn eed, maar onbekend met de halacha, die dit ten strengste verbiedt, offerde hij haar, zijn enige kind, in de veronderstelling dat hij zijn eed aan Hasjem gestand moest houden.

Het verband met de parasja:
In de parasja vragen de Israëlieten doorgang door Edom, maar de koning van Edom weigert en de Israëlieten trekken om Edom heen. In de Haftara doet Jiftach precies hetzelfde.

Bron: Joods Leven
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.