21 Aw 5782 | 18 augustus 2022
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Dewariem / Haftara Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Jesjahoe 1:1-27 | Reuben Ebrahimoff
Deze Haftara, „Chazon Jesjajahoe" - het visioen van Jesjajahoe - wordt altijd gelezen op de Sjabbat voor Tisj'ah BeAv (de Negende dag van de de maand Menachem Av), hetgeen de dag is waarop zowel de eerste als de tweede Tempel werden verwoest. Gelezen wordt: Jesjaja 1:1-27.

Jesjajahoe was de zoon van Amoz, die profeteerde over de droevige staat waarin de Staat Jehoeda en de stad Jeruzalem verkeerden. Zijn profetie omvatte de regeringsperioden van vier koningen: Koning Uzzia, ook bekend als Azzaria, Jotham, Achaz en Chizkiahoe (Hizkia). Jesjajahoe begint zijn boek met te vragen waarom de Joden niet Hasjem als hun meester erkennen, wanneer zelfs een os zijn meester herkent. Israëls zondige opstandigheid treft hen erg. Begrijpen zij dan niet dat Hasjem hen straft voor hun zonden. Hasjem doet een beroep op het Joodse volk om tot inkeer te komen. Ze moeten ophouden met hun niet-kosjere offers en waardeloze afgodendienst. Hasjem zegt ons dat we moeten leren goed te doen, rechtvaardigheid na te streven en de verdrukten te steunen. We moeten recht eisen voor de wezen en voor de weduwen opkomen. Hasjem zegt: „Kom tot inkeer", wanneer je slecht bent, wordt dan goed. Wanneer je een goed mens bent, zul je je gelukkiger voelen. Hasjem waarschuwt dat de stad Jeruzalem zo is achteruitgegaan dat Hasjem haar zal moeten reinigen door haar te verbranden, zoals goud wordt gereinigd: je verhit het en dan wordt het zuiver. Daarna zal de Berg Zion door gerechtigheid verlost worden en diegenen die berouw tonen zullen profijt hebben van hun rechtvaardigheid.

Bron: Joods Leven
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.