22 Chesjwan 5782 | 28 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Chajjei Sara / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 23:1-25:18 | door: Devorah en Joel Nesanel

Qetoerah
Vs. 25:1 Toen Sarah overleden was, deelde Avraham zijn leven mat Qetoerah. Wie was Qetoerah? Avraham hertrouwde met Hagar! Waarom wordt ze hier Qetoerah genoemd? Qetoerah komt van qetoret wat wierook betekent. Hagars daden waren net zo mooi als wierook, want zij bleef kuis (in het Aramees is dat Qetoerah) ondanks zij van Avraham gescheiden was (Rasji). RaMBaN voegde daaraan toe dat Avraham geen behoefte had om een vrouw onder zijn familie in Haran te zoeken. Dat was noodzakelijk voor Jitschak en later voor Ja'aqov, omdat het Verbond van Israel door middel van hem wordt vervuld.

Vs. 2...wateled lo... zij baarde hem... wederom een groot wonder, want toen Avraham 100 jaar was, ontving hij Jitschak. Dat was een groot wonder. Nu is hij 137, dus wederom vond er een wonder plaats toen hij weer vader werd. Zijn lichaam werd voor de geboorte van Jitschak als het ware opnieuw 'aangezwengeld' om dit mogelijk te maken. Deze conditie hield Hasjem in stand waardoor Avraham weer vader werd (Haamek Davar).

Vs. 5-6...wajiten 'avraham... en Avraham gaf... alle bezittingen, zowel materieel als spiritueel aan Jitschak, omdat Jitschak door Hasjem als zijn enige zoon wordt beschouwd (Malbiem). Aan de kinderen van zijn bijvrouw (Hagar/Qetoerah) gaf hij cadeaus. Toch noemt de Tora deze kinderen wel 'van Avraham' genoemd. Dit geeft aan dat zij ook een vonk van Avraham in hun zielen bezaten, ondanks deze heel ver verstopt zit (Zohar Chadasj). Avraham heeft deze kinderen tijdens zijn leven wel weggestuurd zodat zij geen partij mbt de erfenis voor Jitschak zouden zijn.
De status van Isjma''el daarentegen is tav de andere kinderen van Qetoerah toch anders. Hij begroef Avraham samen met Jitschak (Vs. 9), waardoor we volgens Malbiem mogen aannemen dat het wegzenden van Isjma''el toentertijd niet permanent was, terwijl de rest van de kinderen wel permanent werden weggestuurd.


pagina 6 / 6 [1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6   
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.